Vytauto g. 32, Palanga

Poilsio pastatas (unikalus numeris 2599-0005-7014, 3148,31 kv. m, 4 aukštų mūrinis, pažymėjimas plane 1K4p) ir jam priskirtas 0,7353 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 2501/0035:77); Vytauto g. 32, Palanga

Parduodami poilsio namai unikalioje vietoje, Tiškevičiaus rūmų parko kaimynystėje, atokiau nuo J. Basanavičiaus gatvės šurmulio ir šalia ramios pėsčiųjų „Meilės alėjos“. Pušų paunksmėje esančiame pastate yra 78 poilsio kambariai. Teritorijoje, kuri ribojasi su Birutės kalnu ir kitais poilsio pastatais, įrengti pėsčiųjų takai.

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos kapinynas II, paskelbto kultūros paminklu (unikalus Kultūros vertybių registre kodas – 1809) vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkyba bei kitų statinių, esančių kultūros paveldo objektų teritorijose, kultūros paveldo vietovėse, kultūros paveldo objektų ar vietovių apsaugos zonose statybos darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu  bei kitais teisės aktais.

PASTABA. Patalpos parduodamos esamos būklės.

Sklypo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos.

Naudojimo apribojimai:

 1. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).
 2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).
 3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).
 4. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis).
 5. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis).

Urbanistiniai ir architektūriniai apribojimai:

 1. Užstatymo tankis 0,14 – esamas.
 2. Statinių aukštis iki 4 aukštų – esamas.
 3. Užstatymo intensyvumas 0,4 – esamas.

Kiti apribojimai:

 1. Inžinerinės infrastruktūros zona, aktyvaus poilsio ir pasyvaus poilsio zonos formuojamos pagal teritorijos Vytauto g. 22, 24, 28, 30, 30A, 32 detalųjį planą.
 2. Žemės sklypai neaptveriami tvoromis.
 3. Vidaus takams ir pravažiavimams nenaudoti asfaltbetonio dangos.
 4. Takams prie statomų laiptelių įrengti pandiusus.
 5. Numatomiems šalinti želdiniams nustatyta tvarka įforminti leidimus.
 6. Žemės sklypas yra vizualinės apsaugos zonoje, pagal Palangos miesto centrinės dalies specialųjį paminklosauginį planą, patvirtintą Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 134.

Žemės servitutai:

 1. Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
 2. Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
 3. Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas bei objektus (tarnaujantis daiktas).

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

Pradinė pardavimo kaina – 2782000 €, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 764400 €, žemės sklypo parengimo išlaidos – 395 €, pastato pradinė pardavimo kaina – 2017205 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 27820 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 278200 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2022-08-05 14.00 val. ir 2022-08-12 14.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Vilma Spaičienė, Pirkimo ir pardavimo poskyrio vedėja, tel. (8 5) 211 2260, el. paštas vilma.spaiciene@vilnius.lt

Registracijos pradžia 2022-08-22, 0.00 val., pabaiga 2022-08-24, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2022-08-29, 9.00 val., pabaiga 2022-09-01, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 25 dienas, o žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymo. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtojais sudaro valstybės įmonė Turto bankas, bei už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas ramune.abukauskiene@vilnius.lt

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.