Vytauto g. 50-5, Vilnius

Butas (unikalus Nr.1094-0186-3012:0003, 40,00 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name, pažymėtas plane 1A1m); Vytauto g. 50-5, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpa yra pastate, Vytauto g. 50, Vilniaus m. (2022-08-16 Kultūros vertybių registro duomenys) kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamųjų kultūros vertybių – Namas (unikalus kodas – 32599), Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu (unikalus kodas – 33652) teritorijoje, valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu (unikalus kodas – 16073) vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Pradinė pardavimo kaina – 46964 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 469 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 4696 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2023-09-08 11.00 val. ir 2023-09-15 11.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Žvėryno seniūnijos specialistė Ramūnė Kavoliukaitė, mob. 8 686 23 701, el. paštas [email protected].

Registracijos pradžia 2023-09-18, 0.00 val., pabaiga 2023-09-20, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2023-09-25, 9.00 val., pabaiga 2023-09-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas [email protected].

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.