Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Žaliųjų Ežerų g. 18-4, Vilnius

Butas (unikalus numeris 1094-0395-5017:0009, 43,53 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name, pažymėjimas plane 1A1m); Žaliųjų Ežerų g.

18-4, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Gyvenamasis namas yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Verkių dvaro sodybos, paskelbtos kultūros paminklu (unikalus kodas-756) – Namas (unikalus kodas – 36663). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Pirkėjas turi sudaryti sąlygas 3 buto savininkui  leisti patekti per patalpą 4-1  į jo nuosavybės teise valdomą butą. Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 25380 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 253 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2538 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2020-04-10 10.00 val. ir 2020-04-17 10.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Verkių seniūnijos vyriausioji specialistė Rena Snitkienė, tel. (8 5) 211 2910, el. paštas rena.snitkiene@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2020-04-20, 0.00 val., pabaiga 2020-04-22, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2020-04-27, 9.00 val., pabaiga 2020-04-30, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas  violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jurienė, tel. (8 5) 211 2002.