Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Žemaitijos g. 5-12, Vilnius

Butas (unikalus numeris 1089-2000-7013:0053,  49,17 kv. m su 3,20 kv. m bendrojo naudojimo patalpomis, 3 aukštų mūrinio gyvenamojo namo trečiame aukšte, pažymėjimas plane 1A3p); Žemaitijos g. 5-12, Vilnius

TURTO NAUDOJIMO SĄLYGA. Patalpos yra pastate, kuris nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių – Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu  (unikalus kodas –16073) ir Senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas- 25504) teritorijoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai  reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Patalpoje, plane pažymėtoje 12-4 įrengtas langas, kuris buto kadastrinių matavimų byloje nėra pažymėtas. Aukciono laimėtojas įsipareigoja nereikšti Vilniaus miesto savivaldybei jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl lango įrengimo teisėtumo. Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 94500 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 945 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 9450 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 145 €.

Turto apžiūra 2020-06-03 10.30 val. ir 2020-06-10 14.30 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: Senamiesčio seniūnijos vyriausiasis specialistas Tadas Baliukynas, tel. (8 5) 211 2976, mob. 8 698 32 073, el. paštas tadas.baliukynas@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2020-06-15, 0.00 val., pabaiga 2020-06-17, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2020-06-22, 9.00 val., pabaiga 2020-06-25, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Violeta Remeikienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas violeta.remeikiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jurienė, tel. (8 5) 211 2002.