Žolyno g. 6-123, Vilnius

Dalis administracinių buitinių patalpų (unikalus numeris 1096-6019-7019:0117, 308/10000 dalys iš 326,55 kv. m ploto, 5 aukštų mūrinio pastato rūsyje, pažymėjimas plane 1N5/p); Žolyno g. 6-123, Vilnius

TURTO PARDAVIMO SĄLYGA. Parduodamas turtas yra faktiškai naudojamas trečiųjų asmenų (namo gyventojų), ribota objekto apžiūra ir patekimas. Pagal pasirašytą 2014 m. liepos 7 d. naudojimosi daiktu tvarką Vilniaus miesto savivaldybė naudojasi patalpomis rūsio plane pažymėtomis 6-13 (6,36 kv. m, 20/100 dalis iš 31,79 kv. m) ir 6-16 (3,69 kv. m, 20/100 dalis iš 18,47 kv. m). Viso 10,05 iš 326,55 kv. m ploto. Vilniaus miesto savivaldybė neįsipareigoja užtikrinti patekimo į patalpas ir atlaisvinti naudojamų patalpų.

PASTABA. Patalpos yra parduodamos esamos fizinės ir funkcinės būklės.

Pradinė pardavimo kaina – 3300 €.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 33 €.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 330 €.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 70 €.

Turto apžiūra 2022-05-02 11.00 val. ir 2022-05-09 11.00 val. Apžiūros laiką suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą: vyr. specialistė Dalia Gakaitė, tel. (8 5) 211 2287, el. paštas dalia.gakaite@vilnius.lt.

Registracijos pradžia 2022-05-16, 0.00 val., pabaiga 2022-05-18, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono pradžia 2022-05-23, 9.00 val., pabaiga 2022-05-26, 13.59 val.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), sąskaitą LT63 7044 0600 0123 5132, AB SEB banke, banko kodas 70440).Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą: Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistė Ramūnė Abukauskienė, tel. (8 5) 211 2711, 211 2705, el. paštas ramune.abukauskiene@vilnius.lt.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Teisės grupės patarėja Vilma Jūrienė, tel. (8 5) 211 2002.