Sudaroma Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų taryba

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-02-28 sprendimu Nr. 1-1390 patvirtino Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus. Atsižvelgdami į šiose nuostatuose numatytą Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Vilniaus mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas nuo 2018 m. kovo 23 d. iki balandžio 4 d. (įskaitytinai) registruotis susirinkimų dalyviais ir teikti kandidatus į Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybą šiose nuostatų aprašo nustatytose 9 veiklos srityse:

 1. Teisė – žmogaus teisės, lyčių lygybė, tautinės mažumos, religija;
 2. Aplinka – gamta, energetika, statybos, gyvūnai;
 3. Komunaliniai reikalai – bendrijos, aplinkotvarka, vartotojai, paveldas, transportas;
 4. Kultūra, sportas, žiniasklaida;
 5. Švietimas, mokslas, profesinės grupės;
 6. Socialiniai reikalai – socialinės paslaugos, socialinis būstas, užimtumas;
 7. Savivalda – bendruomenės, viešoji tvarka ir teisėsauga, valdymas;
 8. Sveikata, senėjimas, neįgalieji;
 9. Vaikai, jaunimas, šeima.

Registracija vyksta elektroniniu būdu ir kandidatai deleguojamai tokia tvarka:

 • Viena nevyriausybinė organizacija gali būti priskirta tik vienoje srityje veikiančioms organizacijoms. Nevyriausybinės organizacijos, veikiančios daugiau nei vienoje srityje, turi pasirinkti vieną veiklos sritį, kurioje veikiančioms organizacijoms ji bus priskirta.
 • Balso teisę renkant nevyriausybinių organizacijų atstovus turi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Per nurodytą kvietime laiką registruojantis pateikiami duomenys, patvirtinantys šį reikalavimą ir pasiūlomas kandidatas.
 • Pasibaigus registracijai per 5 dienas Savivaldybė vertina NVO atitiktį nustatytam reikalavimui dėl veiklos teritorijos ir elektroniniu būdu informuoja apie galimybę dalyvauti atitinkamos pasirinktos veiklos srities susirinkime, pranešdama apie tokio susirinkimo laiką ir vietą. Atstovauti NVO susirinkime turi teisę NVO vadovas ar įgaliotas asmuo. Viena organizacija gali dalyvauti tik vienos srities susirinkime ir turi vieną balsą.
 • Tokio susirinkimo metu užsiregistravusios Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančios NVO išsirinks vieną atitinkamos veiklos srities atstovą, kurį deleguos į NVO tarybą.
 • Susirinkimai organizuojami visose 9 veiklos srityse.

Daugiau informacijos suteiks Savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė tel. (8 5) 211 2324, el. paštu daiva.mikulskiene@vilnius.lt

Registruotis susirinkimo dalyviais čia:

Elektroninė registracijos forma »

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (dokumentas atsisiųsti)