Mer Wilna: Wizyta w Izraelu: niewykorzystany potencjał dla większej współpracy z Wilnem

v_ir1uat52208

W dniach 19-21 października, Mer Wilna Remigijus Šimašius złożył oficjalną wizytę w Izraelu, podczas której odwiedził Tel Aviv, Jeruzalem i Haifę.

Przed wizytą Mer miał okazję spotkać się z prezydentami Tel Avivu, Jaruzalem i Haify na Światowym Forum Miast w Londynie i przedyskutować możliwą współpracę w dziedzinach ekonomii, kultury i innych.

Jako że Światowe Litewskie Forum Ekonomiczne (PLEF) zostało w tym roku zorganizowane w Tel Avivie, Pan Šimašius mógł przeprowadzać dalsze dyskusje jak również poznawać możliwości współpracy w sferach ekonomii, innowacji, badań naukowych i edukacji. Poza kontyngentem izraelskim, obecni byli również przedstawiciele innych krajów, podczas forum szczególną uwagę poświęcono inwestycjom w wysokie technologie i innowację.

W swoim raporcie na temat „Smart Vilnius”, mer podkreślił, że współczesne mądre miasto to głównie takie, którego podstawą jest otwartość oraz gromadzenie potencjału kreatywnego swoich mieszkańców. „Wilno staje się jednym z najbardziej otwartych miast na świecie pod względem otwartości na nowe pomysły. Poprzez umożliwienie większego dostępu do danych, dajemy swoim mieszkańcom możliwość tworzenia i testowania nowych produktów i usług, co znacznie ulepsza ich życie codzienne”.

Według mera, cecha, która definiuje myślące naprzód, mądre miasto to umiejętność dostarczenia mieszkańcom technologii, której mogą używać do wspomagania tworzenia miasta, w którym żyją. Chodzi o stworzenie możliwości dzielenia się pomysłami i stwarzania rozwiązań. „O wiele łatwiej jest zainstalować wiele kamer ulicznych, sensorów, mądry system zarządzania transportem czy oświetlenie, jednakże, często zapominamy spytać jak możemy zainspirować ludzi do tworzenia inicjatyw i bycia oddanym kształtowaniu swojego miasta. To dlatego, jesteśmy teraz zaangażowani we wprowadzanie rozwiązań, które to umożliwią”, mówił na konferencji Šimašius.

Tel Aviv jest znane ze swojego dobrze rozwiniętego ekosystemu start-upów. Podczas wizyty mera, odbyły się cztery spotkania z lokalnymi inwestorami, akceleratorami star-upów i ekspertami od kapitału wysokiego ryzyka, aby przedyskutować jak mogą się przyczynić do rozwoju wileńskiej społeczności start-upów nie tylko przez inwestycje, ale również przez dzielenie się ich bezcennym doświadczeniem. W swojej współpracy z Panem Rubenem Eduardo Maislosem, dyrektorem Wydziału Rozwoju Biznesu oddziału Intel w Izrealu, mer podkreślił, że na początku start-upom często brakuje właśnie doświadczenia, a nie funduszy.

i8p09m52209

Podczas wizyty w Tel Avivie, Pan Šimašius miał przyjemność odwiedzić biuro firmy Waze, w którym jeden z założycieli firmy przedstawił mu ich unikatowy system nawigacji miejskiej. Waze, najbardziej popularna tego typu aplikacja na świecie, dostarcza interaktywne, natychmiastowe porady dotyczące podróży, oparte na informacjach generowanych przez jej użytkowników. Mer Wilna i Waze zgodzili się co do faktu, że w przyszłości będą mogli współpracować przy znajdowaniu rozwiązań dla problemów związanych z planowaniem ruchu i zarządzaniem natężeniem ruchu w Wilnie.

Po spotkaniu z izraelskimi politykami, biznesmenami oraz innymi przedstawicielami, Pan Šimašius powiedział, że więzi pomiędzy Litwą a Izraelem stały się bliższe. Zauważając również, że wciąż istnieje niewykorzystany potencjał dla bliżej współpracy pomiędzy dwoma krajami, mer zakończył stwierdzeniem, że Wilno byłoby idealnym miejscem dla rozkwitu tej współpracy.

in9hpl52210