Rozwija się dynamicznie zyskująca na popularności usługa dzielenia się samochodami

v_i0o3z4105925

W Wilnie dynamicznie na popularności zyskują alternatywne możliwości podróżowania do pracy, czy domu, które uzupełniają system transportu miejskiego oraz przynoszą korzyść mieszkańcom. Dzisiaj w samorządzie zostały przedstawione ambitne plany rozwoju usługi dzielenia się samochodami (ang. car sharing): firma „CityBee“ w ciągu 2016 r. dwukrotnie powiększy park samochodów – do 400 zwiększy liczbę nowych środków transportu oraz rozwinie się w rejony bloków mieszkalnych.

Mer Wilna Remigijus Šimašius cieszy się, że Wilno jakojedyne miasto we Wschodniej Europie, w którym wdrożona jest i dynamicznie zyskuje na popularności usługa dzielenia się samochodami, ze względu na swoją elastyczność oraz szybko podejmowane decyzje najlepiej odpowiada wizerunkowi miasta przyjaznego dzieleniu się.

ic5mh3105928

„Jeżeli chcemy mieć przyjazne ludziom miasto, musimy jasno rozłożyć piramidę priorytetów ruchu: po pierwsze są to podróże piesze, na drugim miejscu – rowery, kolejny priorytet – transport publiczny i ostatecznie – usługa dzielenia się samochodami oraz inne sposoby poruszania się, które pozwalają na oszczędzanie i wygodę w mieście” – mówił mer Wilna R. Šimašius.

Mer zwrócił uwagę, że pogląd wilnian na wypożyczanie samochodów zmienia się w dobrą stronę.

„Cieszymy się, że wilnianie i goście Wilna coraz aktywniej korzystają z usług dzielenia się samochodami, odkrywają, że „City Bee“ może być wygodną alternatywną dla własnego samochodu. W ciągu 2015 r. w Wilnie samochodami „City Bee“ przejechano 150 tys. razy. „City Bee“ stało się integralną częścią transportu publicznego Wilna, dlatego widząc potrzebę mamy zamiar zaproponować wilnianom wygodną i ekonomicznie atrakcyjną usługę“- twierdzi dyrektor „CityBee“ Aurimas Drutys.

iqsg38105926

Od 2016 r. spółka planuje urządzanie większej ilości przystanków w mieszkalnych rejonach stolicy, odnowienie funkcji radaru w aplikacji mobilnej, która powiadomi kierowcę o pojawieniu się wolnego samochodu w wybranym czasie. Już po kilku tygodniach pojawi się funkcja, o którą prosili kierowcy – możliwość powiązania karty płatniczej z aplikacją mobilną i automatycznie rozliczenie się za usługi po każdej podróży – twierdzi A. Drutys.

iyzt4g105927

Zdaniem A. Drutysa, w ciągu 2015 r. osiągnięto dużo: zmieniono model biznesu, wdrożona została aplikacja mobilna, pozwalająca na korzystanie z samochodu w lżejszy sposób niż z roweru, a park samochodów uzupełniono o 5 samochodów elektrycznych, postawiono trzy przystanki ich doładowania.

ibpogc105929

W Europie jest około 30 tys. samochodów używanych do usługi dzielenia się samochodami. Nawet 15 tys. można znaleźć w Niemczech, natomiast we Wschodniej Europie usługi te są jeszcze nierozwinięte. „CityBee“ w Wilnie to projekt pilotażowy, z którego doświadczenie będzie wykorzystane do  rozwijania usługi na rynkach zagranicznych.