Mieszkańcom Wilna ustalono niższe ceny ogrzewania

aa

Samorząd Wilna, dążąc do zmniejszenia mieszkańcom Wilna cen za ogrzewanie, zwrócił się do Państwowej Komisji Kontroli Cen i Energetyki (Komisja) w sprawie przeliczenia i potwierdzenia stosowanej przez UAB „Vilniaus energija“ jego ceny. Komisja, 29 stycznia na posiedzeniu, jednostronną decyzją ustaliła mieszkańcom Wilna niższe ceny ogrzewania.

Komisja zmniejszyła nakłady po ocenieniu wpływu kondensacyjnego ekonomajzera drugiej termofikacyjnej elektrowni, dzięki któremu nakłady zmniejszyły się o więcej niż 4,1 mln Eur. Ponadto dzięki otrzymanym dodatkowym dochodom w wysokości prawie 1,8 mln Eur, powstałym dzięki różnicy w cenie paliwa, wliczonego w cenę ogrzewania i rzeczywiście zakupionego. Cena zmniejszyła się i po sprawdzeniu przez Komisję UAB „Vilniaus energija“, po którym stwierdzono bezzasadne wydatki na kwotę 430,4 tys. Eur. Na spadek cen ogrzewania wpływ miała również decyzja Komisji o uznaniu 1,1 mln EUR wydatków „Vilniaus energija“ bezzasadnymi, ze względu na faktycznie nie pracującą od początku bieżącego roku trzeciej termofikacyjnej elektrowni.

Decyzją komisji, ceny ogrzewania w marcu dla Wilnian powinny wynosić 5,50 ct/kWh (bez VAT), to jest o 2 proc. mniej, w porównaniu do obecnie obowiązujących (5,60 ct/kWh bez VAT). Decyzja Komisji pozwoli użytkownikom ogrzewania i gorącej wody na zaoszczędzenie więcej niż 2,5 mln. Eur rocznie.

Ustalone przez Komisję ceny ogrzewania zaczną obowiązywać w maju, a konkretna cena będzie zależeć od faktycznie nabytych w marcu przez UAB „Vilniaus energia“ nakładów.

Przypominamy, że za ogrzewanie w maju, gdy będą już stosowane jednostronnie ustalone przez Komisję składowe ceny UAB „Vilniaus energija“, rachunki użytkownikom będą przedstawiane w czerwcu.