W Wilnie bezpieczniejsze przejścia dla pieszych

v_if2hjf115703

Wzmacniając bezpieczeństwo pieszych na nieregulowanych przejściach dla pieszych, w stolicy montowane są blokady, które nie pozwalają kierowcom na pozostawienie samochodu nieopodal tych przejść. Początkowo takie blokady montowano na przejściach przy placówkach oświatowych, aby uczniowie mogli bezpiecznie przejść drogę.

„Przekroczenie jezdni na przejściu dla pieszych nie powinno być dla pieszych wyzwaniem – każdy uczestnik ruchu drogowego na drodze powinien czuć się bezpiecznie. Dlatego naprawdę cieszy, że na ulicach Wilna wzrosła nie tylko liczba blokad, uwagę zwracając po pierwsze na przejścia przy szkołach oraz przedszkolach, ale też ilość jakościowo oświetlonych ulic. Zastosowanie takich środków przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach, ponieważ pomagają one kierowcom, zwłaszcza o ciemnej porze dnia, z wyprzedzeniem zauważyć przeszkodę i, dzięki zareagowaniu w czas, zdążyć zapobiec nieszczęściu“ – mówi zastępca mera Linas Kvedaravičius.

Zamontowane blokady nie pozwalają na zaparkowanie samochodu w nieodpowiednim miejscu, a uczestnicy ruchu mogą bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Niektórzy kierowcy wyrazili swoje niezadowolenie, że w ten sposób zmniejszana jest ilość miejsc parkingowych, jednakże należy zaznaczyć, że samochody nieopodal przejść dla pieszych były pozostawiane naruszając zasady ruchu drogowego.

idmyx9106431

„Chociaż w zasadach ruchu drogowego wskazane jest, że środek transportu może stać w odległości nie mniejszej niż pięć metrów od przejścia dla pieszych, to jednak kierowcy często nie przestrzegają tych zakazów i parkują samochody tuż przy nich. W ten sposób zmniejsza się widoczność jezdni nie tylko dla pieszych, ale i kierowców – trudniej jest zobaczyć osobę zamierzającą wejść na przejście dla pieszych“ – mówi kierownik Wydziału działalności administracyjnej Zarządu Policji Drogowej Egidijus Tučis.. Zdaniem E. Tučisa, piesi muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo nosząc odblaski i kamizelki, a kierowcy powinni przestrzegać zasad ruchu drogowego i nie zastawiać przejść dla pieszych.

W ciągu ostatniego roku na ulicach Wilna zamontowano 738 metrów blokad, a na ulicy Žemynos odgrodzone zostały trzy przejścia dla pieszych, na których bezpieczeństwo obecnie uległo poprawie. W bieżącym roku przewiduje się zamontowanie jeszcze 500 metrów takich blokad.

iuvyot106432

W bieżącym roku, podnosząc bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w stolicy, przewiduje się zamontowanie dodatkowych narzędzi bezpieczeństwa drogowego na nieregulowanych przejściach dla pieszych w Wilnie na ulicy K. Donelaičio, Žemynos, Gabijos, Medeinos, V. Gerulaičio, Mildos, Smėlio, Šilo i innych. Wzdłuż przejść dla pieszych w celu ograniczenia parkowania samochodów urządzane są również wysepki bezpieczeństwa.

igz24l106433

Dążąc do tego, aby piesi byli bezpieczniejsi i nocą, w ciągu ubiegłego roku w Wilnie kierunkowym oświetleniem oświetlono 44 przejścia dla pieszych, a także urządzono 92 kierowniczych latarni. Takie latarnie w ciemnej porze dnia pomagają kierowcom lepiej widzieć pieszych idących lub zamierzających wejść na przejście, a to zmniejsza ilość nieszczęśliwych wypadków oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.