Najbliższe cztery lata – czas na jakość i zmiany w oświacie wilnian

v_itintf115720 zdj. Saulius Žiūra

Samorząd Wilna tworzy bardziej elastyczną strukturę sieci szkół Wilna – dzisiaj Rada zatwierdziła ogólny plan przeobrażenia sieci szkół na lata 2016-2020, który będzie stale udoskonalany, uwzględniając propozycje społeczności szkolnych. Plan jest przygotowany stosując wszystkim szkołom – i litewskim i mniejszości narodowych – jednakowe i obiektywne kryteria, stwarzając społecznościom szkolnym możliwość przygotowania się do wdrożenia zmian, które będą ważne dla płynnej pracy wszystkich szkół w Wilnie.

Kontynuując optymalizację sieci szkół, dodatkowo trzeba będzie założyć ponad 20 kompletów klas pierwszych, gdyż do szkół w Wilnie jesienią przyjdzie o ok. 600 więcej pierwszoklasistów, niż przed rokiem. To nie małe wyzwanie, jednak problem jest rozwiązywany od podstaw i wszyscy pierwszoklasiści w bieżącym roku zmieszczą się w szkołach. W planie przewidziane są zmiany dotyczące ponad 30 gimnazjów, szkół podstawowych, początkowych, progimnazjów, jak również zmiany struktury dwóch pozostałych, nieprzekształconych szkół średnich.

„Odpowiednio stworzona sieć szkół ogólnokształcących – to wygodnie i lekko osiągalna, współczesna, ale i szanująca spuściznę historyczną, odpowiednio zaopatrzona w przybory naukowe szkoła, będąca w stanie stworzyć przytulne do nauki otoczenie, zgromadzić silnych nauczycieli i innych pracowników, będących w stanie pomóc uczniom zdobyć odpowiednie jakościowe wykształcenie, przygotować się do studiów, pomyślnie umocnić się na rynku pracy oraz w życiu”, – mówi zastępca mera Wilna Valdas Benkunskas.

i7pewc115721

Priorytety przekształceń – stworzyć uczniom klas 1-8 warunki do nauki w szkole znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania, zapewnić racjonalne wykorzystanie pomieszczeń szkolnych: dążyć, aby nie pozostały puste ani przepełnione szkoły; zakończyć przekształcenie szkół średnich i wyodrębnić gimnazja, zwiększyć ilość miejsc w zerówkach. Główna uwaga zwracana jest na ucznia, indywidualne programy zmieniają ogólne, coraz mniej uwagi poświęca się ocenom, dąży się do tego, aby uczniom droga do szkoły była bezpieczna i podróż trwała jak najkrócej. Szkoły są zachęcane do współpracy i radzenia się w sprawie uzgadniania programów kształcenia i ich modułów.

Plan przekształcenia sieci szkół ogólnokształcących oceniały, rozważały również społeczności szkolne. Samorząd Wilna otrzymał publiczne poparcie w sprawie przekształcania sieci szkół i dalszych planów optymalizacji zarówno od szkół mniejszości narodowych, jak i od nauczających w języku litewskim – odezwy przysłała szkoła-przedszkole „Svaja”, przedszkole-szkoła „Saulutė”, Szkoła „Saulėtekio“, szkoła Lwa Karswina, podkreślając, że nie biorą udziału w akcjach protestacyjnych, swoje poparcie publicznie wygłosili również przedstawiciele rodziców progimnazjum na Antokolu.

Regulując przepływ uczniów i obciążenie różnych szkół, zmniejsza się liczba nauczycieli pracujących w dwie zmiany, wzrasta jakość nauczania, opustoszające się pomieszczenia szkół są pomyślnie wykorzystywane do działalności nieformalnych instytucji oświatowych.

iv6px2115727

Trudno jest od razu dokładnie ustalić pozytywny rezultat przekształceń dla każdej szkoły w okresie czteroletnim – dlatego nie jest to proces dokonany. Kierunek przekształceń zależeć będzie zarówno od sytuacji demograficznej jak i kulturalnych, społecznych i gospodarczych zmian poszczególnych szkół, dlatego i plan można będzie odpowiednio korygować.