Strona samorządu stołecznego vilnius.lt przemówiła w czterech językach

Strona samorządu wielonarodowego miasta od dzisiaj stała się jeszcze bardziej otwarta dla zwiedzających i gości – wiadomości stołeczne można czytać już nie tylko w języku litewskim czy angielskim, ale także rosyjskim oraz polskim. Samorząd Wilna, pragnąć zapewnić, aby informacja o udzielanych mieszkańcom i biznesowi usługach była bardziej dostępna, jasna i pożyteczna, jako pierwszy na Litwie rozpoczął wdrażanie standardu obsługi w czterech językach.

„Samorząd powinien rozmawiać w tym języku, w którym rozmawiają wilnianie. Zwracający się do nas mieszkańcy oraz goście miasta otrzymują informację w języku litewskim, angielskim, polskim oraz rosyjskim. Dlatego naturalne jest, że główna strona samorządu przemówiła nie tylko w języku litewskim i angielskim, ale i polskim oraz rosyjskim”, – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.
Zgodnie z danymi statystycznymi, Wilno jest najbardziej wielonarodowym miastem na Litwie. Mieszkają tu osoby 128 narodowości oraz 20 tys. cudzoziemców. Mieszkańcy innej narodowości stanowią w Wilnie ok. 34%: z czego 16% – Polacy, ok. 12%- Rosjanie, 3,4%- Białorusini oraz 2,2 % – osoby innej narodowości. Co więcej, 0,6% mieszkańców wskazuje, że dwa języki uważa za ojczyste – litewski i rosyjski, litewski i polski, rosyjski i polski.

Aby Wilno stało się dla wszystkich bardziej wygodne i otwarte, a w samorządzie pracowały uczynne, otwarte na nowiny i zorientowane na rezultat osoby, zarówno strona internetowa samorządu, jak i specjaliści centrum obsługi klientów komunikują się w tych językach, w których rozmawia większość wilnian.

Osoby odwiedzające stronę samorządu najczęściej interesują się kwestiami takimi jak: jak zadeklarować miejsce zamieszkania w Wilnie, usługi sprzedaży, usługi biznesowe, sprzedaż mienia, wydarzenia odbywające się w stolicy.

Od ubiegłego lata, dla zaglądających do samorządu interesantów informacja jest podawana w wybranym przez nich języku: litewskim, angielskim, rosyjskim czy polskim. Nazwy wszystkich udzielanych usług są przetłumaczone na język angielski, rosyjski oraz polski, a na stole każdego z pracowników umieszczona została tabliczka z flagami, informującymi w jakim języku obsługuje dany pracownik.

Codzienne do samorządu o różne informacje oraz pomoc zwraca się średnio ok. 500 interesariuszy. Samorząd udziela ponad 250 usług, z czego 100 dostępnych jest także drogą elektroniczną.
Strona w języku polskim przygotowana jest we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka.

Wydział promocji i komunikacji, [email protected]