Wilno się odnawia: mer przedstawił program poprawy otoczenia w miejscach zamieszkania wilnian

W ciągu najbliższych kilku lat wilnianie będą mogli zapomnieć o bólu głowy pojawiającym się z powodu dziurawych, nieuporządkowanych podwórek i ulic przy blokach mieszkalnych. Poczują się wygodniej i zaczną być dumni z otoczenia, w którym mieszkają. Samorząd stołeczny, nie ogłaszając żadnych utopijnych projektów, zapoczątkował najbardziej potrzebne dla otoczenia prace w rejonach mieszkalnych zabudowanych przed kilkoma dziesięcioleciami, w którym mieszka najwięcej wilnian.
Dzisiaj Mer Wilna Remigijus Šimašius wraz ze swoim zastępcą Linasem Kvedaravičiusem oglądali rozpoczęte w Szeszkinii prace. Obecnie porządkowany jest tam wjazd do jednego z kilkudziesięciu podwórek.

iion6f118721
„Miasto może i musi być wygodne, bezpieczne i uporządkowane dla mieszkańców wszystkich rejonów. Stworzyliśmy bardzo jasny i przejrzysty program, który pomoże nam systematycznie porządkować i ulepszać otoczenie. Zwracamy uwagę na te rejony, które były zbudowane przed kilkoma dziesięcioleciami, jednak zostały zapomniane i opuszczone przez projektantów” – mówił mer Wilna.

iv07bu118718
Mieszkańcy szybko poczują pozytywne i bardzo potrzebne zmiany w prostych codziennych czynnościach: w bieżącym roku będzie wyremontowanych ponad 440 wjazdów do podwórek, wyłożone ponad 9 km nowych chodników, sporządkowana część istniejących ścieżek rowerowych, stworzonych 10 nowych skwerów, zaasfaltowane 40 km ulic. W ubiegłych latach tym pracom poświęcono o wiele mniej uwagi.

Samorząd otrzymał ponad 3 tys. podań od mieszkańców z prośbą o uporządkowanie dziur w podwórkowych nawierzchniach. Ostatni raz były one remontowane przed dziewięciu laty. Po sprawdzeniu rzeczywistej sytuacji, w pierwszej kolejności wybrane zostały podwórka o najgorszym stanie, z których korzysta najwięcej wilnian , oraz tak zwane podwórka tranzytowe.

„W pierwszym dniach wiosny rozpoczął się masowy remont wjazdów do podwórek. W bieżącym roku będzie wyasfaltowana jedna czwarta wszystkich podwórek w Wilnie. Na uporządkowanie podwórek w tym roku wyznaczyliśmy ponad 2,5 mln” – mówi zastępca mera Linas Kvedaravičius.

ip02gk118722
Pierwsze prace remontowe wjazdów do podwórek rozpoczęły się już w Szeszkinii, na Żyrmunach, w Fabijoniszkach, Karolinkach, Lazdynai. W podwórkach o najgorszym stanie wykładana jest nowa nawierzchnia, w innych miejscach łatane są dziury. Oblicza się, że na wszystkie prace będzie wykorzystane tyle asfaltu, ile by było potrzebne na wyłożenie pięciu prospektów Gedymina. Do końca lata wyremontowane będą wjazdy do podwórek również w starostwach: Pilaitė, Poszyłajcie, Ponary, Grzegorzewo, Rossa, Naujininki, Nowe miasto, Zwierzyniec, Sznipiszki oraz Starówka.

infh5t118723
Już niedługo rozpocznie się również coroczne wiosenne asfaltowanie ulic. Obecnie liczone jest, które ulice doczekają się remontu. W różnych starostwach Wilna planuje się uporządkować ok. 40 kilometrów ulic, czego prawie 6 km jest drogami żwirowymi. To o 10 km więcej ulic niż przed rokiem. Na większości ulic będą remontowane pojawiające się dziury, a na części ulic zmieniana będzie cała nawierzchnia. Na uporządkowanie ulic w stolicy w tym roku przyznano ok. 17 mln euro (8 mln euro z przyznała Dyrekcja dróg przy Ministerstwie Łączności, a z budżetu miasta przyznano 9 mln euro).

ibu2f4118719
W bieżącym roku w Wilnie, po trzyletniej przerwie, wykładane są także nowe chodniki. Po konsultacjach z lokalnymi społecznościami są one wykładane tam, gdzie mieszka najwięcej osób, oraz gdzie ich brak był najbardziej odczuwany, a dróżki już dawno były wydeptane przez samych mieszkańców, a także przy przystankach transportu miejskiego, szkołach i przejściach dla pieszych. Planując porządkowanie chodników, uwaga jest zwracana przede wszystkim na interes mieszkańców – natężenie ruchu, nawyki przechodniów. 9 kilometrów nowych chodników zostanie wyłożonych w rejonach Pilaite, Poszyłajcie, Ponary, Grzegorzewo, Rossa, Naujininki, Nowe Miasto, Zwierzyniec, Sznipiszki oraz Stare Miasto. W 2017 r., w drugim etapie prac, planuje się wyłożenie jeszcze dodatkowych 11 km chodników.

ig35x6118720
W tym roku wyremontowana zostanie również nawierzchnia ścieżek rowerowych, aby pozbyć się powstałych na nich stwarzających niebezpieczeństwo przeszkód. Obecnie są przygotowywane projekty nowych ścieżek, które planuje się zacząć wdrażać po otrzymaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

iion6f118721
„Miasto powinno być wygodnie dla wszystkich mieszkańców. A wygoda po pierwsze oznacza wolność poruszania się. Ważne nie tylko to, jakimi drogami poruszają się ludzie w samym centrum miasta, ale i to, jak docierają z domu do przystanku, ze szkoły do parkingu, i tym podobne” – mówi mer Wilna.
Nawet jedna trzecia wilnian mieszka w rejonach mieszkalnych. W większości z nich znajdują się miejsca odpowiednie do wypoczynku, rozrywki, jednak są one nieuporządkowane. Samorząd zachęca do inicjatyw społeczności, aby zrewitalizować parki i skwery. W tym roku planuje się sporządkowanie do 10 skwerów w rejonach: Fabijoniszki, Antakol, Lazdynai, Karolinki, Pilaitė, Wierszuliszki, Poszyłajcie, Nowa Wilejka, Żyrmuny, Grzegorzewo.

I etap prac remontowanych nawierzchni dróg wjazdów do podwórek oraz podwórek przejezdnych (2016) http://www.vilnius.lt/

https://www.dropbox.com/sh/cbitxeufyiddv8v/AADs6VEg40osPJEGmybfUrpXa?dl=0

Krótkie wideo: https://youtu.be/FT96tupIClw

Wydział promocji I komunikacji, vrt@vilnius.lt