Samorząd wileński podejmuje się przywództwa w promocji turystyki i biznesu – zakładana jest nowa agencja „GO Vilnius”

Wilno tworzy centrum gospodarki miasta – agencję promocji międzynarodowej turystyki i biznesu „GO Vilnius”. Już od maja rozszerzona zostanie działalność Wileńskiego Centrum Turystyki i Informacji uzupełniając je o zespół „GO Vilnius” odpowiedzialny za międzynarodową turystykę, marketing miasta i promocję inwestycji.

Głównym celem organizacji będzie zapewnienie międzynarodowej konkurencyjności miasta, przyciągnięcie turystów oraz biznesu, a także troska o to, aby tworzona tu infrastruktura i otoczenie inwestycyjne odpowiadało międzynarodowym standardom.

„Dzięki tworzonemu w Wilnie centrum gospodarki i wiedzy polepszymy konkurencyjność miasta, stworzymy więcej miejsc pracy, przyciągniemy zarówno turystów, którzy bardziej ukierunkowanie, wartościowo oraz dłużej spędzą czas na Litwie i w Wilnie, jak i potencjalnych mieszkańców. Polepszymy połączenia lotnicze, pozyskamy więcej wykształconych i wykwalifikowanych pracowników do działających w stolicy przedsiębiorstw” – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Zdaniem mera, agencja będzie również odpowiedzialna za marketing międzynarodowy, poprzez który dąży się do wprowadzenia nowych, celowych, połączeń lotniczych, przyciągnięcia konferencji międzynarodowych. W dalszej perspektywie przewidziane jest również centrum obsługi przeprowadzających się do Wilna specjalistów. Wprowadzane  zmiany koordynowane są wspólnie z VšĮ „Investuok Lietuvoje“ oraz VĮ „Lietuvos oro uostais“, opierając się na doświadczeniu innych miast – Tel Awiwu, Amsterdamu, Birminghamu, Liverpoolu i innych, a także Uniwersytetu w Kolumbii i rekomendacji Banku Światowego.

„Dotąd w działalności turystycznej miasta  nie brakowało dublowania się – zarówno w wydziale administracji miasta, jak i w publicznej instytucji prowadzono nie do końca skoordynowany marketing: w Wilnie wydawane są dwie oficjalne mapy, nieskoordynowane między sobą publikacje promocyjne, miasto jest przedstawiane na znacznej ilości zagranicznych wydarzeń, z których jednak nie jest obliczany dochód inwestycyjny. Koordynacji w obszarze przyciągania biznesu w ogóle nie było. Takie zmiany oznaczają nie tylko bardziej efektywną i wymierną działalność, ale i bardziej celowe wykorzystanie finansów na marketing w celu przyciągnięcia turystów i biznesu“ – mówi A. Selemonaitė.

Zdaniem doradczyni mera, w administracji samorządu wileńskiego nie było ani jednego wydziału, który zajmowałby się produktem gospodarczym, tzn. analizował i rozpowszechniał informację o tym, w czym Wilno jest atrakcyjniejsze dla biznesu niż Ryga, Tallin, czy Helsinki; co łączy obszary gospodarki, przemysłu i technologii; kto miałby dbać o obecność i podnoszenie miasta w międzynarodowych rankingach; w końcu przyciągnięciem utalentowanych pracowników lub rozwojem połączeń międzynarodowych.

Organizacji będą postawione bardzo jasne wymogi co do rezultatu. W obszarze turystyki są one obliczane według wzrostu ilości turystów oraz liczby noclegów, wydatków turystów i przyciągania turystów poza sezonem oraz stworzenia nowych pakietów usług turystycznych. W obszarze biznesu –  poprzez dołączenie się do przyciągania przedsiębiorstw technologicznych i tworzenia miejsc pracy w Wilnie, rozwój połączeń lotniczych, wprowadzenie systemowych ulepszeń w otoczeniu biznesu, przyciąganie do miasta wysokiej klasy pracowników.

„Aby Wilno stało się centrum przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych ważne jest wdrażanie całego zestawu narzędzi, mających pomóc zainteresować inwestorów. Po pierwsze, na miasto należałoby patrzeć jak na produkt, który powinien się ciągle rozwijać uwzględniając potrzeby otoczenia, nieustannie zwiększając swoją widoczność i atrakcyjność. Wilno ma odpowiednio przywitać inwestora oraz stworzyć takie warunki, które by zachęcały inwestora zagranicznego lub utalentowanych pracowników do zamieszkania w Wilnie. To musiałyby być podstawowe cele agencji” – mówi Mantas Katinas, kierownik VšĮ „Investuok Lietuvoje” przyszłej organizacji partnerskiej.

Planuje się, że w nowej agencji pracować będzie 34 profesjonalistów z dziedziny turystyki, biznesu i marketingu. Działalność instytucji finansowana będzie ze środków, które udało się zaoszczędzić po optymalizacji innych instytucji i przedsiębiorstw samorządowych, wcześniej prowadzących słabo skoordynowaną działalność inwestycyjną. M.in. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ zostanie połączona z obecnie likwidowaną spółką „Start Vilnius“.

Wydział promocji i komunikacji, vrt@vilnius.lt