Mieszkańcy, którzy do 1 lipca rejestrowali się przy samorządach zapraszani są do deklarowania swojego faktycznego miejsca zamieszkania

Od początku bieżącego roku zmienił się tryb deklarowania miejsca zamieszkania – mieszkańcy, którzy dotąd swoje miejsce zamieszkania deklarowali przy samorządzie bez podania dokładnego adresu, zobowiązani są do 1 lipca zadeklarować swoje faktyczne miejsce zamieszkania, tzn. wskazać dokładny adres. Osobom nieposiadającym swojego lokum i wynajmującym je wystarczy przy deklarowaniu przedstawić w samorządzie lub starostwie sporządzoną umowę o wynajem lub użyczenie.

Jeżeli wspomniani mieszkańcy do wskazanej daty nie zadeklarują swojego miejsca zamieszkania, zostaną wykreśleni z ewidencji samorządu, a to może przysporzyć niedogodności.
Do ewidencji osób nieposiadających miejsca zamieszkania w Wilnie wciągniętych jest 22 970 osób. Ważne, że osoby, które nie zadeklarują swojego faktycznego miejsca zamieszkania albo nie przedłużą terminu obowiązującego dla osób nieposiadających miejsca zamieszkania, nie będą mogli otrzymać tych usług, do których udzielania potrzebne jest zadeklarowane miejsca zamieszkania, np. stracą pierwszeństwo przy rejestrowaniu dziecka do przedszkola, rejestrowaniu samochodu na swoje imię, stracą prawo do wypłat socjalnych i inne.

Dotychczas do ewidencji osób nieposiadających miejsca zamieszkania mogli być wciągnięci wszyscy mieszkańcy nieposiadający swojego lokum. Od teraz, do tej ewidencji, na czas określony, będą wciągani jedynie bezdomni, jak również osoby, które opuściły domy dziecka lub rodziny, odbywające karę w więzieniach lub przetrzymywane w aresztach śledczych oraz ci, którzy na mocy decyzji sądu leczeni są w instytucjach zdrowia psychicznego.

Jeżeli osoba wynajmuje lokum, wystarczy, że przy deklarowaniu miejsca zamieszkania przedstawi starostwu lub samorządowi sporządzoną umowę najmu lub użyczenia lub, jak dotąd, zgodę właściciela. Dobra nowina dla właścicieli lokum: odtąd mogą oni ustalić datę, do której wyrażają zgodę na zamieszkanie oraz deklarowanie miejsca zamieszkania w danym domu lub mieszkaniu najemcom. Po minięciu terminu, dane tymczasowego mieszkańca zostaną automatycznie usunięte z Rejestru Mieszkańców. Tak unikane są dodatkowe kłopoty – właściciel nie będzie musiał przedstawiać próśb o usunięcie danych o deklaracji najemcy.

Nowa zmiana ustawy nie stworzy niegodności studentom – po uzyskaniu zgody jego kierownika będą oni mogli deklarować akademik jako miejsce zamieszkania.

Jak mówił kierownik Wydziału Obsługi Interesantów samorządu m. Wilno Vitalij Mosin, nowy tryb tylko upraszcza deklarowanie miejsca zamieszkania. „Tryb jest prostszy: jeżeli wynajmowane jest mieszkanie i chce się w nim deklarować miejsce zamieszkania, nie jest wymagane załatwianie dokumentów razem z właścicielem mieszkania, wystarczy notarialnie potwierdzonej zgody właściciela lub po prostu umowy najmu lub użyczenia. Z tymi dokumentami należy bezpośrednio zwrócić się do instytucji: starostwa lub samorządu”, mówi V. Mosin.

Mieszkające na Litwie osoby zobowiązane są deklarować swoje miejsce zamieszkania lub zostać wciągnięte do ewidencji osób nie posiadających miejsca zamieszkania, a wyjeżdżający z kraju na dłużej niż 6 miesięcy – deklarować wyjazd.

Deklarować miejsce zamieszkania można w starostwach (adresy starostw oraz kontakty można znaleźć pod tym adresem), w samorządzie m. Wilno lub po wypełnieniu deklaracji o miejscu zamieszkania drogą elektroniczną pod adresem www.epaslaugos.lt

Wydział promocji i marketingu, vrt@vilnius.lt