Mer Wilna oferuje pomoc miasta przy ratowaniu skarpy góry Giedymina

Mer Wilna Remigijus Šimašius zwrócił się dzisiaj do dyrektorki Państwowego Rezerwatu Kulturowego Zamków Wileńskich p. Audronė Kasparavičienė oraz dyrektorki Muzeum Narodowego Birutė Kulnytė, prosząc o przedstawienie obszernej informacji o obecnym stanie i zaplanowanych pracach na skarpie symbolu Wilna – górze Giedymina.

„Ja, jak większość Wilnian, jestem zaniepokojony stanem skarpy i perspektywą zamku. Zamek Giedymina jest nie tylko ważnym historycznym i kulturowym obiektem Litwy, ale i ważnym symbolem Wilna. Jako mer Wilna, czuję się odpowiedzialny za los góry i mam obowiązek rozwiązać zaistniały problem. Będę czekać na odpowiedź na naszą propozycję dołączenia się do prac porządkowych góry zamkowej” – napisał w liście mer Wilna.

Zdaniem mera, samorząd jest gotowy delegować swoich specjalistów, mógłby również zebrać mieszkańców do pomocy, itp.

„Jestem pewny, że osuwająca się góra będzie uporządkowana na odpowiednio i na czas. W swojej historii, zamek i góra Giedymina doświadczyły wiele trudności, ale były one pokonane. Dlatego nie mam wątpliwości, że wspólnie szybciej rozwiążemy trudności” – mówi mer Wilna.

Zamek i góra mieści się na chronionym przez państwo terytorium rezerwatu zamków wileńskich.

Zamek Giedymina pierwszy raz został wspomniany w 1323 r. w umowie Wielkiego Księcia Litwy Giedymina z Orderem Krzyżackim. Po zniszczeniu drewnianego zamku przez ogień na początku XIV w., za panowania Wielkiego Książę Litewskiego Witolda wzniesiony został murowany zamek, którego pozostałości widzimy do dziś. To najczęściej odwiedzane przez turystów miejsce w Wilnie.