Koszty gospodarowania odpadami dla mieszkańców Wilna nieznacznie ulegną zmianie

Dziś Rada Samorządu podjęła uchwałę w sprawie maksymalnych stawek i opłat za usługi w zakresie gospodarowania odpadami, których nie będą mogli przekroczyć stołeczni przewoźnicy odpadów przy wystawieniu rachunków mieszkańcom Wilna.

Jak wynika z uchwały Rady Samorządu maksymalne stawki gospodarowania odpadami dla mieszkańców miasta zmienią się tylko o 0,01 EUR/m2/mies. – czyli z 0,08 do 0,09 EUR za metr kwadratowy (netto). Jeżeli za przeciętne mieszkanie o powierzchni 56 m2 dotychczas płacono do 4,48 EUR/mies. (netto), po zatwierdzeniu nowej stawki, koszty przeciętnego mieszkania z tytułu gospodarowania odpadami będą wynosiły 5,04 EUR / mies. (netto).

Przegląd maksymalnych stawek i opłat związany jest z początkiem działania urządzeń mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP). Urządzenia MBP, dokąd muszą być transportowane wszystkie zmieszane odpady komunalne z regionu wileńskiego, zaczęły działać w Wilnie od dnia 3 maja. W tych urządzeniach odpady podlegają segregacji przez oddzielenie surowców wtórnych w celu ich dalszego przetwarzania i odzysku, natomiast odpady ulegające biodegradacji są unieszkodliwiane.

Urządzeniami MBP zarządza jeszcze w roku 2014 wybrany w trybie zamówień publicznych operator – UAB „Energesman“. Wprowadzenie bardziej nowoczesnego sposobu gospodarowania odpadami w sposób nieunikniony prowadzi do wzrostu kosztów gospodarowania odpadami w regionie wileńskim – o ile do tej pory za tonę unieszkodliwianych odpadów trafiających na składowiska odpadów należało się płacić – 32,87 EUR (netto), to przetworzenie tony odpadów w MBA kosztuje 60,92 EUR (netto). Z drugiej strony, uruchomienie MBA redukuje koszty przewoźników odpadów – nie trzeba transportować odpady na składowisko odpadów, także nie ma potrzeby segregować odpadów we własnych bazach tranzytowych.

Dziś po zatwierdzeniu przez Radę maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami wejdą w życie po upływie jednego miesiąca od publikacji uchwały. W tym okresie, przewoźnicy odpadów będą musieli informować mieszkańców Wilna o zmianach cen gospodarki odpadami.

Należy zauważyć, że cena usługi nie może przekroczyć maksymalnych stawek zatwierdzonych przez Radę, ale konkretna cena usługi ustala się na podstawie konkretnego porozumienia pomiędzy wybranym przewoźnikiem odpadów i firmą administrującą budynek, prezesem wspólnoty lub przedstawicielem wspólnej umowy zarządzania.

Realizując reformę gospodarki odpadami wymaganą przez UE, obecne władze stolicy nadal ściśle pracują w celu osiągnięcia, aby koszty usług w zakresie gospodarowania odpadami dla mieszkańców Wilna były najniższe, a zanieczyszczenie środowiska uległo redukcji.

Dział Marketingu i Komunikacji, [email protected]