Mer Wilna: park Vingis czeka wiele pozytywnych zmian

Lubiany przez wilnian, mieszczący się w środku miasta, zielony park Vingis szybko się odnowi – dobrych zmian doświadczą zarówno aktywnie spędzający czas, jak i mieszczanie tęskniący za spokojem oraz odpoczynkiem.

Oblicze parku Vingis zmienia się – starannie porządkowany jest las, na spacery otwierane są 7- kilometrowe ścieżki leśne oraz dojście do Wilii. Już niedługo zostanie tu odnowiona większa część infrastruktury – ławeczki, kosze na śmieci, oznaczenia ścieżek, postawione zostaną tablice informacyjne, nowoczesne oświetlenie. W parku ma pojawić się także więcej nowości – strefy piknikowe, przedszkole pod otwartym niebem, punkt wynajmu łodzi i wiele innych. Te dobre wieści w trakcie konferencji prasowej na centralnym placu parku Vingis przedstawił mer Wilna Remigijus Šimašius.

„Park Vingis jest najliczniej odwiedzanym i lubianym przez wilnian parkiem w mieście. Co roku odwiedza go od 300 do 400 tys. osób. Dlatego też naturalnym jest, że nadszedł czas na zmiany. Zapraszam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w historycznym odrodzeniu parku” – mówił mer Wilna.

i9ikxf175122
Zdaniem R. Šimašiausa, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne pragnące dołączyć się do projektów odświeżenia parku, takich jak poszerzanie placów zabaw dla dzieci i tworzenie nowych, postawienie nowych urządzeń, np. do ćwiczeń,  zapraszani są do ich wspierania, realizowania oraz podarowania ich mieszkańcom Wilna.

„Obecnie jest już zrewitalizowana trzecia część, to jest ok. 50 ha terytorium parku, w bieżącym i przyszłym roku odnowione zostaną pozostałe 100 ha. Aby park był jaśniejszy i przytulniejszy wycinane są niepotrzebne krzaki, klony. Tym samym dba się o to, aby nie wyrządzać szkód dla przyrody: chronione są wszystkie zielone i wartościowe drzewa, dla zachowania bioróżnorodności pozostawiane jest stare drewno“ – na konferencji prasowej mówił Laisvūnas Budėnas, dyrektor samorządowej spółki „Vilniaus miesto parkas”, doglądającej park.

i8nm87175123
Park Vingis słynie jako jeden z największych i najstarszych lasów sosnowych. Wiosną posadzono 100 sosen, stopniowo rozpoczynając odnowę lasu jako największej wartości tego parku. Przedsiębiorstwo „Vilniaus miesto parkai“ systematycznie co roku będzie uzupełniało park nowymi sadzonkami i ich doglądało. Trwają również przygotowania do posadzenia dębów oraz innych sadzonek cennych rodzajów drzew.

W bieżącym i kolejnym roku odnowionych i zamienionych będzie ok. 200 ławek, 100 koszów na śmieci, zamontowane zostaną stojaki na rowery, odnowione oznakowanie ok. 10 km ścieżek. Już w tym roku na głównych ścieżkach planuje się wydzielenie dróżek rowerowych, jednocześnie pozostawiając część dla pieszych. Po oznaczeniu ścieżek nie będą przecinały się drogi pieszych, rowerzystów i osób na rolkach.

in3qn3175126
W kolejnym roku przy centralnym placu parku zostanie stworzonych więcej miejsc z wodą pitną – obecnie są dwa, planuje się urządzenie kolejnych dwóch. W centralnej części parku zamierza się postawienie nowoczesnych toalet typu kontenerowego i zburzenie starych. W parku planuje się również umieszczenie nowych stoisk informacyjnych, które zapoznają mieszkańców z jego ciekawą i bogatą historią.

W następnym roku planowana jest modernizacja i rozwój infrastruktury świetlnej w parku. Planuje się oświetlenie części dróżek, które obecnie nie posiadają oświetlenia. Łącznie takie trasy obejmują 2 km i na ich urządzenie przeznaczono 100 nowych lamp. Stare lampy będą zmienione na nowe, oszczędzające prąd lampy LED. Aby mieszkańcy parku czuli się bezpiecznie, już w następnym roku, przy głównych wyjściach i części centralnej parku Vingis, zamontowane zostaną kamery.

icdyzx175125
Dobre wiadomości również dla rodziców z dziećmi – w parku pojawi się jeszcze jeden plac zabawy dla dzieci. Obecnie są dwa takie place. Planuje się jeszcze bardziej rozwinąć ofertę sportową – rozszerzyć boisko do gry w siatkówkę, stworzyć place do gry w badmintona, ożywić trasę zdrowotną.
Na konferencji prasowej dobre zmiany w parku Vingis pozytywnie ocenili również sportowcy – Ignas Bakėjus, trener programu ćwiczeń „Insanity”, cieszył się, że lubiany przez wilnian park już niedługo będzie jeszcze bardziej atrakcyjny.

Dojście do rzeki w znajdującym się na zakolu Wilii parku stało się lżejsze: prowadzone są prace porządkowe nadbrzeża Wilii, usuwane zarośla, pojawia się dojście do wody. Już w tym roku na pobrzeżu od Mostu Zwierzynieckiego do Ogrodu Botanicznego uprzątnięty zostanie las – odnowionymi ścieżkami wilnianie będą mogli spacerować już tej jesieni.

Brzegiem Wilii można będzie nie tylko przejść się, ale i wybierać się tu na wycieczki – w bieżącym i kolejnych latach planuje się urządzenie miejsca na plażę, stref piknikowych. Na zrewitalizowanym terytorium przy Wilii w strefach piknikowych nieopodal Mostu Zwierzynieckiego pojawi się wszelkie niezbędne wyposażenie rekreacyjne.

Samorząd miasta będzie proponować, by wszyscy chcący udzielać usług wodnych, na wybrzeżu rzeki obejmującym terytorium parku urządzili przystań z punktem wynajmu łódek.

Radosna wieść również dla odwiedzających park z psami- na wybrzeżu Wilii za stadionem już rozpoczęły się prace przygotowujące plażę dla psów, które będą się mogły tu kąpać w gorące letnie dni. W pracach odnowy parku Vingis przewiduje się również odnowienie i rozszerzenie placu do tresury psów przy ul. Geležinio Vilko.

Samorząd planuje umieścić wskazówki w całym parku informujące o istniejącym w parku Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego – zwiększając w ten sposób liczbę odwiedzających las i dołączając się do uporządkowania płotu sadu botanicznego.

i634ev175124
W parku pozostały opuszczone i nieeksploatowane budynki, które samorząd planuje wynająć. W jednym z nich mogłoby zostać urządzone przedszkole pod otwartym niebem. Park jest jak najbardziej pasującym do tego miejscem, dlatego samorząd zamierza ogłosić konkurs na jego utworzenie.
W 2018 r. w parku odbędzie się jedno z największych wydarzeń związanych z obchodami stulecia odrodzenia państwa litewskiego – Święto Pieśni Stulecia, dlatego w ciągu najbliższych dwóch lat planuje się zrekonstruowanie sceny parku i odnowienie nawierzchni trawiastej na centralnym placu parku.

Historyczny jezuicki park Vingis pamiętający XVIII wiek obejmuje nawet 162 ha terytorium. Park był miejscem polowań możnowładców Radziwiłłów, a część jego ścieżek pozostała prawie niezmieniona do dziś dnia. Odnawiając park będzie się starano zachować rozkład ścieżek oraz zadbać o zachowanie historii.