Mer Wilna: Wilno nie jest właściwym miejscem dla Moskiewskiego Domu

Mer Wilna Remigijus Šimašius w dniu dzisiejszym zorganizował konferencję prasową, podczas której powiadomił o wpłynięciu do samorządu kopii powództwa wniesionego przez Państwową Inspekcję Planowania Terytorialnego i Budownictwa do Sądu Dzielnicowego m. Wilno. Na mocy niniejszego powództwa Inspekcja wnosi o unieważnienie zezwolenia na budowę Moskiewskiego Ośrodka Kultury i Biznesu ,,Moskiewskiego Domu” w Wilnie, przy ul. Juozapavičiaus wydanego w dniu 5 września 2008 r.

ijgwjf179250
„W Wilnie rozpoczęto budowę obiektu, który w cale nie jest potrzebny – zarówno z powodów geopolitycznych, jak również architekturalnych. Stąd jeszcze latem ubiegłego roku samorząd wraz z szeregiem instytucji usiłował wyjaśnić, czy taki obiekt zasadnie został wzniesiony w Wilnie. Po naradzie z Państwową Inspekcją Planowania Terytorialnego i Budownictwa ustaliliśmy, że budynek został wzniesiony naruszając rozporządzenia dot. budowy. Odnotowano naruszenia wymogów w zakresie wysokości budynku, intensywności zabudowy“ – stwierdził mer Wilna.

Zdaniem R. Šimašiusa, samorząd nie może sam wystąpić do sądu, stąd kwestię unieważnienia zezwolenia na budowę w najbliższym czasie będzie rozstrzygał sąd. Samorząd powinien jedynie wyrazić w sądzie zgodę na unieważnienie zezwolenia. Zdaniem mera Wilna, do Inspekcji zostanie złożony wniosek o dokonanie powtórnej oceny budowy, a także samorząd zaproponuje uzupełnić powództwo wniesione do sądu, ponieważ budowa Moskiewskiego Domu w chwili obecnej odbywa się niezgodnie z obowiązującym zezwoleniem na budowę.

iihz61179251
Powództwo o unieważnienie zezwolenia na budowę Moskiewskiego Domu w Wilnie będzie rozpoznawane w Sądzie Dzielnicowym m. Wilno. Data rozprawy sądowej nie została jeszcze wyznaczona.

Dział Promocji i Komunikacji, vrt@vilnius.lt