W roku bieżącym do szkół przyjdzie o 600 pierwszaków więcej niż w roku ubiegłym

Do szkół stołecznych zaproszono około 7 300 pierwszaków. Dodatkowo zostanie skompletowanych ponad 25 pierwszych klas. Wilno nieustannie rośnie, zaś szkoły stołeczne uzupełnia coraz więcej pierwszoklasistów – w roku bieżącym do szkół przyjdzie o 600 pierwszaków więcej niż w roku ubiegłym.

itgjvy178946
„Wilno prężnie się rozwija, zaś swoją przyszłość z naszą stolicą wiąże coraz więcej młodzieży. Będąc ośrodkiem przyciągania decyduje również o licznych wyzwaniach stawianych Samorządowi miasta Wilno. Wśród nich jest wyzwanie polegające na przyjęciu do sieci szkół stołecznych coraz więcej pierwszoklasistów. Oceniając istniejącą w roku bieżącym sytuację decydujemy o racjonalnym podziale przepływów uczniów, o przyjęciu większej liczby nowych dzieci do szkół z mniejszą liczbą uczniów, należytym zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu rekrutacji do szkół. Ponadto, w celu zapewnienia rodzicom ułatwień, już wkrótce planujemy przejście do systemu cyfrowego, aby każdy wilnianin mógł wyraźnie widzieć, do jakiej ulicy jest przydzielona określona szkoła“ – powiedział Zastępca mera Valdas Benkunskas monitorujący kwestie oświaty.

W chwili obecnej do potrzeb pierwszoklasistów są racjonalnie dostosowywane zasoby obecnych pomieszczeń oraz pokoi, zaś z kierownikami placówek oświatowych są rozpatrywane wszystkie możliwości oraz sytuacje należytego skompletowania nowych klas pierwszoklasistów. Wraz z rodzicami dzieci poszukiwane są wspólne rozwiązania przyśpieszające podjęcie decyzji przez rodziców oraz zapewniające zapisanie dziecka tylko do jednej placówki, nie zaś do kilku jednocześnie.
Nowe komplety pierwszych klas zostaną utworzone w Klasycznym Gimnazjum im. Abrahama Kulwiecia, Szkole Początkowej „Žėručio“, Szkole Początkowej Liepkalnio, Wileńskim Liceum Inżynieryjnym, Wileńskim Progimnazjum Antokolskim, Wileńskim Progimnazjum im. Emilii Plater i in., nawet sześć nowych klas pierwszoklasistów zostanie skompletowanych w progimnazjum „Genio“, które zostaną rozmieszczone w swobodnym pomieszczeniu Szkoły Centralnej.

Wnioski o przyjęcie pierwszoklasistów do szkoły rodzice mogą składać do dnia 15 sierpnia, w którym ostatecznie zostaną skompletowane klasy. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci mieszkające na terenie przydzielonym do danej szkoły.

Dział Promocji i Komunikacji, vrt@vilnius.lt