W stolicy rozpoczęto rozbiórkę podstacji wykonanej z kamieni pozostałych po zniszczonych żydowskich nagrobkach

Prezydent Miasta Wilna Remigijus Šimašius dotrzymał złożonej obietnicy – po zakończeniu sezonu grzewczego rozpoczęto demontowanie części transformatorowni, do budowy której Sowieci użyli kamieni pochodzących z żydowskich nagrobków. W dniu dzisiejszym Mer obejrzał przebieg robót rozbiórkowych przy ulicy Olandų. Po naradzie z Litewską Wspólnotą Żydów podjęto decyzję o przeniesieniu kamieni nagrobkowych do wznoszonego zespołu nagrobkowego przy ul. Olandų.

i26g73178984
„Jest oczywiste, że po upływie 26 lat od ogłoszenia Niepodległości już dawno należało się pozbyć takiego świadectwa pogardy dla naszej historii. Obecnie kamienie nagrobkowe pochodzące z żydowskiego cmentarza są zdejmowane z podstacji oraz zostaną wykorzystane do budowy zespołu nagrobkowego na żydowskim cmentarzu przy ul. Olandų. Z Litewską Wspólnotą Żydowską naradzaliśmy odnośnie godnego sposobu pozyskania fragmentów nagrobków poprzez okazanie należytego szacunku pamięci zmarłych“ – mówił mer Wilna R. Šimašius.

Prace planuje się zakończyć do jesieni. W miarę możliwości nagrobki zostaną przeniesione do zespołu nagrobkowego, zaś drobniejsze fragmenty – pochowane na cmentarzu. Z kolei, decyzje dotyczące konstrukcji, wykończenia oraz remontu podstacji elektrycznej zapadną po naradzie z projektantami, ekspertami oraz właścicielami budowli „Vilniaus šilumos tinklai”, ESO oraz najemcą „Vilniaus energija“.

W ubiegłym roku samorząd niniejszą budowlę zaopatrzył w tymczasową tablicę upamiętniającą, na której w języku litewskim i angielskim zamieszczono napis: „Niniejsza budowla jest przykładem barbarzyństwa władzy radzieckiej. Została wykonana z nagrobków pochodzących ze starego żydowskiego cmentarza przy ul. Olandų wydartych w latach 1965-1968. W najbliższym czasie niniejsza budowla zostanie zdemontowana, zaś kamienie nagrobkowe przeniesione do wznoszonego zespołu nagrobkowego przy ul. Olandų “.

Dział Promocji i Komunikacji, vrt@vilnius.lt