Mer Wilna z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej omówił kwestie polskich szkół

Mer Wilna Remigijus Šimašius wraz z wicemerem odpowiedzialnym za kwestie oświaty Valdasem Benkunskasem spotkał się dzisiaj z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Jarosławem Czubińskim. Podczas spotkania najwięcej uwagi poświęcono pomyślnie przeprowadzonej reorganizacji szkół, w tym również szkół mniejszości narodowych.

ixp0to208570
W trakcie spotkania mer Wilna akcentował szczególnie zmiany w wileńskiej Szkole im. Joachima Lelewa. Decyzją rady samorządu m. Wilno, która uzgodniona była ze społecznością szkoły, od 1 września uczniowie tej placówk będą pobierali naukę w nowym pomieszczeniu przy ul. Minties.

Wczoraj rada samorządu m. Wilno podjęła decyzję o zmianie nazwy szkoły ze Szkoła im. Joachima Lelewela na Szkołę Inżynierska im. Joachima Lelewela. Podjęto również decyzję o zmianie adresu siedziby szkoły z ul. Antokolskiej 33 na ul. Minties 3. Samorząd popiera dążenie społeczności szkolnej, aby szkoła otrzymała status gimnazjum długiego – odpowiednia rekomendacja jest obecnie wysłana do Ministerstwa Oświaty i Nauki, oczekuje się na jego odpowiedź.

Obecnie samorząd otrzymuje sygnały, że społeczność szkoły podżegana jest do nieprzenoszenia się do nowego pomieszczenia i ma zamiar zorganizować uroczystości pierwszowrześniowe w starym pomieszczeniu, które, zgodnie z odpowiednią decyzją samorządu, od 1 września będzie należało do społeczności progimnazjum Antokolskiego. Takie działania byłyby bezprawne i przeczyły przyjętej przez radę decyzji.

„Informowałem ambasadora, że Wilno aktywnie rozwiązuje problemy mniejszości narodowych, w tym również kwestie oświatowe, i zwróciłem uwagę, że interesy polityczne poszczególnych osób nie powinny stać się przeszkodą dla przyjaznych dwustronnych relacji. Nie możemy pozwolić na psucie dwustronnych stosunków jedynie z tego powodu, że jest to korzystne pewnym wąskim grupom politycznym na Litwie i w Polsce” – na spotkaniu z ambasadorem mówił mer Wilna.

R. Šimašius zwrócił uwagę, że sytuacja możliwie jest sztucznie eskalowana przed mającymi się odbyć w październiku wyborami sejmowymi.

Na spotkaniu z ambasadorem omówiono również inne ważne dla współpracy Warszawy i Wilna kwestie: rekonstrukcji pałacu Paców w Wilnie, uporządkowania cmentarza na Rossie, przyszłego międzynarodowego konkursu dot. wielofunkcyjnego kompleksu.

Mer Wilna zaprosił ambasadora RP na mającą się odbyć 4 września w Wilnie uroczystość otwarcia dekoracyjnych tabliczek z nazwami ulic, w tym również tabliczki przy ul. Warszawskiej. Ambasador powiadomił, że już poinformował Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP o wspomnianej inicjatywie, która bardzo pozytywnie została przyjęta przez Warszawę.
Wydział promocji i komunikacji, vrt@vilnius.lt