Samorząd stołeczny zachęca do zakładania wspólnot – pokryje koszty założenia i konsultacje

Idąc z pomocą wilnianom, którzy chcą efektywniej porządkować swoje otoczenie mieszkalnie, samorząd stołeczny rozszerzył konsultacje i zaczął dostarczać wsparcia finansowego – kompensuje koszty rejestrowania nowych wspólnot mieszkaniowych, które sięgają ok. 200 euro. W ten sposób mieszkańcy domów zachęcani są do stania się prawdziwymi gospodarzami swojego domu.

„Po założeniu wspólnoty, mieszkańcy stają się odpowiedzialni za dozór swojego bloku, a pojawiające się problemy rozwiązują bardziej racjonalnie wspólnie ze swoimi sąsiadami. W wielu przypadkach mieszkańcy zaoszczędzają, gdyż sami wybierają przedsiębiorstwa udzielające usług. Przecież nikt inny, jak sami mieszkańcy, nie zatroszczy się lepiej o swoje otoczenie mieszkalne. Bardzo zachęcamy do takiej samodzielności, dlatego zadbaliśmy, aby założenie wspólnoty było dla wilnian jak najprostsze i nic nie kosztowało“ – mówił zastępca mera Valdas Benkunskas.

Samorząd stołeczny zadbał również o to, aby wilnianom były udzielane nieodpłatne konsultacje dotyczące procesu zakładania wspólnot. Zdaniem wicermera, ludziom brakuje czasu i nie jest lekko wgłębić się w wymogi aktów prawnych, a to wstrzymuje inicjatywy mieszkańców. Czasem, przez drobne naruszenia procedury, dokumenty założenia wspólnoty nie są zatwierdzane. Oprócz tego, pytania i prośby wilnian, wpływające do samorządu, potwierdzają, że zarówno pomoc konsultacyjna, jak i finansowa jest im bardzo potrzebna.

W ciągu roku w Wilnie rejestrowanych jest ok. 50 nowych wspólnot domów wielomieszkaniowych. Obecnie w mieście założonych jest 1350 wspólnot – czyli w co piątym bloku.

Do udzielania konsultacji w trakcie zakładania wspólnoty i po jej założeniu, na drodze publicznego konkursu, samorząd wybrał firmę IĮ „Ego sum“. Wilnianie nieodpłatnie konsultowani są od poniedziałku do czwartku w godz. 15-18 i w piątki w godz. 13-15 w biurze firmy przy ul. A. P. Kavoliuko 4 w Wilnie, telefonicznie 8 686 30484 lub drogą mailową apiebendrija@gmail.com.
Więcej informacji – na stronie internetowej www.bendrijukonsultavimas.lt.

Dział promocji i komunikacji, vrt@vilnius.lt