Wilno inwestuje w oświatę. Przed rozpoczęciem roku szkolnego – rekordowa liczba modernizowanych szkół i przedszkoli

Dwa tygodnie przed 1–szym września, w placówkach oświatowych Wilna to pracowity okres. Oprócz zwyczajnych przygotowań do nowego roku szkolnego, przy 14 szkołach i przedszkolach odbywają się prawce budowlane. W większości placówek, dążąc do zmniejszenia wykorzystania energii, ocieplane są elewacje i dachy, rekonstruowane punkty ocieplenia, zamieniane okna i drzwi frontowe, prowadzone prace ociepleniowe i prace remontowe systemów gorącej wody.

Zgodnie z podpisanymi przez samorząd m. Wilno umowami z podwykonawcami zapewniono, że główne prace, mogące w jakiś sposób przeszkodzić przedszkolakom czy uczniom, zostaną wykonane właśnie latem, gdy sprzyja pogoda. Dlatego ,w większości placówek, już od 1-ego września proces kształcenia będzie się odbywał bez zakłóceń, a budowlańcy do końca roku zakończą prace, które w żaden sposób nie będą przeszkadzały dzieciom i uczniom.

„Dla dobrego samopoczucia w przedszkolach i szkołach bardzo ważne jest otoczenie, w którym prowadzone jest kształcenie, jego mikroklimat. Modernizowane budynki będą nie tylko przytulne i ładne, ale i bardziej wydajne energetycznie, dlatego wykorzystają mniej energii cieplnej” – mówił odpowiedzialny za oświatę zastępca mera Valdas Benkunskas.

Wartość obecnie kończonych projektów modernizacyjnych wynosi ok. 25.966 mln. EUR. Z przyznanych środków już wykorzystano ok. 14.463 mln. EUR. Jeszcze prawie taka sama liczba placówek czeka na odnowę – jedne placówki pracują nad wnioskami o finansowanie, gdzie indziej odbywają się prace projektowe lub wykonawcze, trwa zakup prac projektowych, czy też oczekuje się na rozpoczęcie prac budowlanych.

Większa część projektów realizowana jest na drodze trójstronnego finansowania – ze środków Samorządu m. Wilno, Funduszu Inwestycji Ochrony Środowiska (LAAIF) i Programu Inwestycji Państwa (VIP). W ten sposób finansowane są projekty modernizacyjne wileńskich progimnazjów Maironio i Sietuvos, gimnazjum Žaros, Pilaitės i Trakų Vokės, przedszkoli-żłobków „Ramunėlė“, „Bitutė“, specjalnego przedszkola-żłobka „Žolynėlis“.

Ze środków stołecznego samorządu oraz LAAIF odnawiane są wileńskie szkoły Fabijoniškių i Centro oraz przedszkole-żłobek „Gintarėlis“. Wyłącznie ze środków samorządu, w środku i na zewnątrz, modernizowane są 3 instytucje oświaty – przedszkole-żłobek „Ąžuolas“ i „Gluosnis“ oraz nowy budynek szkoły J. Lelewela przy ul. Minties 3. Na te trzy projekty samorząd z budżetu miasta przeznaczył prawie 7 mln. EUR.

Dział promocji i komunikacji, vrt@vilnius.lt