Otwarte Wilno: najbardziej przyjazne ulice stolicy zdobią się nadpisami w języku rosyjskim, polskim i innych

W Wilnie jeszcze dwie ulice można nazywać najbardziej przyjaznymi – ul. Rosyjską i ul. Warszawską ozdobiły nadpisy w języku polskim i rosyjskim. Mer Wilna Remigijus Šimašius kontynuuje stającą się już tradycją akcję, która symbolizuje przyjaźń oraz partnerstwo państw i miast. Pierwsza tabliczka z nadpisem w języku islandzkim pojawiła się w Wilnie na ulicy Islandzkiej, później element ozdobny ulicy w języku angielskim odsłonięto na skwerze Waszyngtońskim. W najbliższym czasie takie znaki upiększające ulice pojawią się i na innych ulicach stolicy, którym nazwy zostały nadane zgodnie z pochodzeniem etnicznym lub religią skoncentrowanych tam wspólnot – Tatarów, Karaimów, Żydów i innych.

i13hke209530
„Wilno – otwarte miasto nas wszystkich! Staramy się, żeby było ono wygodne i gościnne. Dla tych, którzy przyjeżdżając tu znajdują zacisze, życzymy żyć w wolności, godnie, pielęgnować swoją kulturę i wlać się w nasze barwne, wielonarodowe i słynące z tolerancji miasto. Mamy ulicę Rosyjską, Warszawską i ulice innych sąsiadów oraz dalszych miast, a teraz – i tabliczki wskazujące w ich językach, które dla nas wszystkich są czymś więcej niż tylko elementem ozdobnym ulicy, to są również szczere znaki przyjaźni. Bądźcie pozdrowieni w języku polskim i rosyjskim na ulicy Rosyjskiej i Warszawskiej!” – pozdrowił społeczność polską i rosyjską mer Wilna Remigijus Šimašius.

i5rdvm209528
Piękne sąsiedztwo i wspólny cel łączy ludzi w mieście, w którym świetnie współgra nowoczesność i starożytność, dialog różnych kultur. „Dzisiaj świętujemy piękną i bogatą historię Wilna, bardzo barwną teraźniejszość i mam nadzieję, obiecującą przyszłość” – pozdrawiał wszystkich przewodniczący Komitetu Rady ds. Kultury, Oświaty i Sportu Vytautas Mitalas.

igebdw209529
Odsłonięcie tabliczki, która ozdobiła ulicę Rosyjską zgromadziło w południe nie mało osób, dla których koncertował zespół folkloru rosyjskiego „Arinuška“.

i98eyd209533
Po południu święto przeniosło się na ulicę Warszawską, na której mer Wilna, wspólnie ze starostą frakcji Ruchu Litewskich Liberałów w radzie miasta Vincasem Jurgaitisem oraz dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie Marcinem Łapczyńskim, uroczyście odsłonił tabliczkę ozdobną w języku polskim.

i6ery2209532
Zdaniem urodzonego i mieszkającego w Warszawie Marcina Łapczyńskiego, odsłonięcie na ulicy Warszawskiej elementu ozdobnego w języku polskim jest nadzwyczaj ważne i symbolizuje szacunek obu miast i przyjaźń. M. Łapczyński ma nadzieję, że takie symboliczne nazwy ulic będą częściej zauważane i w innych miastach Litwy, w których mieszkają niewielkie wspólnoty narodowe.

„Wilno i Warszawa, Litwini i Polacy mają długą wspólną historię i teraźniejszość. Będąc otwartymi i przyjaznymi, staniemy się silniejsi. Szanując inne narody będziemy docenieni w ich oczach. Miło, że te tabliczki pojawiają się w Wilnie, im więcej ich będzie, tym miasto będzie bardziej żywe i interesujące” – mówił starosta frakcji Ruchu Liberałów Litwy w radzie miasta Vincas Jurgutis.
Ostatni raz uroczystości miejskie na ulicy Warszawskiej odbyły się pod koniec XIX w., gdy, zdaniem historyków, odbyła się tu ceremonia nadania jej nazwy ul. Warszawskiej. Dla zebranych koncertował polski zespół Centrum Kultury w Nowej Wilejce „Melodia”.

Każda z ulic, na których umieszczone są tabliczki, jest swoista, ma pewne charakterystyczne cechy i od dziś będzie wyjątkowa jeszcze dlatego, że ma nie tylko nazwę w języku litewskim, ale i specjalnie dla niej stworzone elementy ozdobne, których symbolika i czcionka wybierane były i dopasowywane razem ze społecznością. Elementy te stworzył kierownik Katedry Designu na Wydziale Architektury Wileńskiego Uniwersytetu im. Giedymina doc. Dr. Jonas Jakaitis i asystent Jonas Žukas wspólnie ze studentami.

W najbliżej czasie takie elementy ozdobne ulic pojawią się i na innych ulicach Wilna – ul. Tatarskiej, Niemieckiej, Karaimskiej, Żydowskiej. Wspólnoty zapraszane są do stworzenia pamiętnego święta, w którym na mieszkańców czekać będzie nie tylko uroczyste odsłonięcie tabliczki, ale i występy uliczne, przemówienia mera i innych gości.

Zgodnie z danymi statystycznymi, Wilno jest najbardziej wielonarodowym miastem na Litwie. Mieszkają tu osoby 128 narodowości, które stanowią 34% wszystkich wilnian, ok. 16% – Polacy, 12% – Rosjanie. 0,6 % wilnian wskazuje, że ich językiem ojczystym są dwa języki – litewski i rosyjski, litewski i polski, rosyjski i polski.

Aby Wilno stało się bardziej wygodne dla wszystkich i otwarte, a w samorządzie pracowali uczynni, otwarci na innowacje i zorientowani na rezultaty ludzie, samorząd w roku bieżącym zaczął wdrażać standard obsługi w czterech językach, dlatego zarówno strona internetowa samorządu prowadzona jest w czterech językach, jak i specjaliści Centrum Obsługi Klientów, już rok komunikują się w tych językach, w których rozmawia większość mieszkańców Wilna – polskim, rosyjskim, angielskim i litewskim. Strona internetowa samorządu w języku polskim jest stale odnawiana współpracując z Europejską Fundacją Praw Człowieka, aktywna jest również wersja strony w języku rosyjskim.

Dział promocji i komunikacji, [email protected]