Zadłużenie samorządu wileńskiego spadło o 14,2 mln euro

Dług samorządu m. Wilno w trzecim kwartale bieżącego roku nie tylko ustabilizował się i nie rośnie, ale również zaczął spadać. Administracja samorządu stołecznego, odpowiedzialnie zarządzając i oszczędzając środki, osiągnęła, że zobowiązania finansowe miasta w tym roku zmniejszyły się o 14,2 mln euro, a od początku kadencji – nawet o 23,1 mln euro.

„W roku bieżącym Samorząd zmniejszył zobowiązania finansowe miasta z 383,1 mln euro do 368,9 mln euro, a od początku kadencji – z 392 mln euro do 368,9 mln euro. Jest to bardzo znacząca zmiana, o której zadecydowało odzyskanie zaufania banków, zmniejszenie kosztów obsługi starych długów miasta oraz odpowiedzialna polityka zarządzania kosztami administracyjnymi” – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

W ostatnich trzech miesiącach dług zmniejszał się również dzięki dokonanym rozliczeniom ze środków UE, związanym z budową III etapu obwodnicy.

W poprzedniej kadencji natomiast dług miasta wzrastał z roku na rok – w ciągu czterech lat wzrósł o 150,7 mln euro: z 241,3 mln do 392 mln euro.

Samorząd m. Wilno dziękuje Europejskiej Fundacji Praw Człowieka za możliwość dzielenia się z Państwem informacjami z życia miasta z języku polskim.

Dział promocji i komunikacji, vrt@vilnius.lt