O pamięci laureata nagrody Nobla w Wilnie przypominać będą wykute w schodach jego wiersze

Na przecięciu ulic Bokšto i Ony Šimaitės na wileńskiej starówce, powstał nowy punkt przyciągający uwagę – odsłonięte zostały schody Czesława Miłosza, na których wykuto fragmenty wierszy poety, przypominające o pochodzącym z Litwy laureacie nagrody Nobla. Cz. Miłosz należy do plejady największych twórców, którzy sławili Wilno. To pierwszy na świecie tak oryginalny sposób upamiętnienia Cz. Miłosza w przestrzeni publicznej. Na dzisiejszych obchodach wiersze Cz. Miłosza rozbrzmiewały w trzech językach – po angielsku, litewsku i polsku.

„Dzisiaj w tym szczególnym miejscu upamiętniamy szczególną osobę, której misją było przekazanie cywilizacji europejskiej i kultury młodszemu pokoleniu, wzbogacenie nas, zbliżenie polskiego i litewskiego narodu, i to mu się udało. Musimy kontynuować tę misję. Bardzo celowe jest to, że poeta został upamiętniony poprzez demokratyczne dzieło literackie, które zaprasza by iść i symbolicznie przenieść się na inny poziom. Bardzo ważne jest to, że schody te są nieopodal ulicy Ony Šimaitė – dobrej przyjaciółki poety. Mam nadzieję, że w pobliżu tych schodów powstanie miejsce upamiętniające Sprawiedliwych. Będzie ono coraz ważniejsze dla Wilna, dlatego nieśmy przekazaną nam przez Cz. Miłosza cywilizację do jutra“ – zapraszał mer Wilna Remigijus Šimašius.

antras

Mer miasta zacytował najbardziej go inspirujący wers z zapisanych przez Cz. Miłosza w 1939 r. myśli o upadającym świecie i mających nastąpić ciężkich czasach – „Nawet jeżeli jutro będzie koniec świata, mimo wszystko czas sadzić swoje jabłonki”. Zdaniem mera, przypomina to nam wszystkim o tym co musimy robić codzienne, bez względu na to, co myślelibyśmy o jutrze.

Dzisiaj odsłonięto również tabliczki informacyjne w języku litewskim, polskim i angielskim oraz wykutą w kamieniu sygnaturę poety (podpis, inicjały).

Imię Czesława Miłosza nadane zostało schodom przed pięcioma laty, w rocznicę setnych urodzin poety. Rzeźbiarz Jonas Gencevičius wysunął oryginalny pomysł – wykucia w schodach fragmentów wierszy poety w języku litewskim i polskim.

Przed upamiętnieniem imienia poety, samorząd Wilna, jako partner projektu, wyznaczył 45 tys. euro i w całości odnowił schody Czesława Miłosza, które zostały urządzone przed kilku dziesięcioleciami i były już w złym stanie. Samorząd zadbał, aby na nowo wybetonowana została podstawa schodów, a schody wyłożono nową granitową kostką, ścianki pokryto nowymi płytami granitowymi i zamontowano nowe poręcza. Na zamówienie samorządu, UAB „Grinda” wykonała prace w okresie zaledwie kilku miesięcy.

We wczorajszym wydarzeniu udział wziął autor pomysłu i architekt Tauras Budzys oraz członkowie grupy inicjatywnej uporządkowania schodów Cz. Miłosza w Wilnie i upamiętnienia jego imienia: badaczka literatury Viktorija Daujotytė, Dyrektor Instytutu Literatury i Folkloru Mindaugas Kvietkauskas, eseista i scenarzysta Pranas Morkus, teatrolog prof. Irena Veisaitė, poeta, przyjaciel Cz. Miłosza prof. Tomas Venclova, główny redaktor „Lietuvos žinios“ Ramūnas Terleckas, inicjatorka i realizatora projektów upamiętniających zasłużone dla Litwy osoby Ramunė Sakalauskaitė.

trecias
Przemawiali również wiceminister kultury Republiki Litewskiej Romas Jarockis, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński, mer Wilna Remigijus Šimašius, kierownik dworu Cz. Miłosza w Kransnogrudzie i Fundacji „Paribio” w Sejnach Małgorzata Czyżewska, dyrektor Instytutu Literatury i Folkloru Mindaugas Kvietkauskas, eseista i scenarzysta Pranas Morkus.

Na obchodach śpiewała Marija Krupoves-Berg, wiersze Cz. Miłosza czytali: poeta Kerry Shawn Keys (w jęz. angielskim), badaczka literatury dr. Brigita Speičytė (w jęz. litewskim), koordynator projektów w Instytucie Polskim w Wilnie Barbara Orszewska (w jęz. polskim).

Samorząd m. Wilno dziękuje Europejskiej Fundacji Praw Człowieka za możliwość dzielenia się z Państwem informacjami z życia miasta z języku polskim.

Dział promocji i komunikacji, [email protected]