Cena ogrzewania dla wilnian zmniejszy się prawie o ¼

Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energetyki ustaliła dla UAB „Vilniaus energija” bazowe ceny ogrzewania na kolejny 3-letni okres regulacyjny.  Dla wilnian cena ogrzewania zmniejszy się o ¼.

Nowe ceny ogrzewania będą stosowane po zatwierdzeniu przez Radę miejską składników ceny ogrzewania na pierwszy rok obowiązywania ceny bazowej.

„Rada miejska podejmie decyzję jeszcze w październiku, żeby nowa cena ogrzewania mogła być stosowana dla wilnian już od 1 grudnia br. W toku stosowania nowych cen ogrzewania do czasu wygaśnięcia umowy najmu mienia (do kwietnia 2017 r.), mieszkańcom zostanie zwróconych ok. 6 mln. euro – część środków przepłaconych dla UAB „Vilniaus energija” za ogrzewanie. Odnośnie odzyskania pozostałej części przepłaconych środków (ok. 18 mln. euro) dzisiaj nie ma jasności, jednak samorząd miasta razem z „Wileńskimi Sieciami Cieplnymi” („Vilniaus šilumos tinklai“) dołoży wszelkich starań, aby spółka „Vilniaus energija” zwróciła wszystkie pieniądze, które bezprawnie pozyskała od mieszkańców” – powiedział zastępca mera m. Wilna  ds. gospodarki cieplnej Valdas Benkunskas.

Podejmując decyzję Komisja porównała przedstawione przez spółkę obliczenia z faktycznymi kosztami. Zgodnie z obliczeniami Komisji nowa cena bazowa ogrzewania dla UAB „Vilniaus energija” wynosi 4,22 ct/kWh bez VAT. Jednak, po obliczeniu przez spółkę faktycznego zużycia paliwa oraz ocenieniu wyników weryfikacji regulowanej działalności w latach 2012-2014, koszty ogrzewania zostały zmniejszone o 37,1* mln. euro, cena zmniejszyła się do 3,88 ct/kWh bez VAT, tj. o 23 proc. w porównaniu z obecnie obowiązującą (5,05 ct/kWh bez VAT).

Obliczona przez Komisję cena w wysokości 3,88 ct/kWh bez VAT zapewni UAB „Vilniaus energija” pokrycie kosztów niezawodnych dostaw energii cieplnej.  Ustalone przez  Komisję dodatkowe dochody zostaną pokryte po odjęciu kosztów amortyzacji oraz zwrotu inwestycji, zmniejszając cenę ogrzewania o 0,48 ct/kWh.

iecwwe62a
*kwota w wysokości 31,7 mln euro to: 22,8 mln euro zwiększonych  kosztów działalności, 3,1 mln euro – koszty paliwa oraz dostaw energii cieplnej, 11,2 mln euro – wynik weryfikacji dokonanej przez Komisję (wliczono część przepłaconych środków).

i27z7kyeq
*porównanie: bazowa cena ogrzewania dla UAB „Vilniaus energija” (4,22 ct/kWh bez VAT) oraz zmniejszona cena w wyniku dokonanej weryfikacji (3,88 ct/kWh bez VAT).

Przygotowano na podstawie informacji regula.lt