Przed Dniem Wszystkich Świętych mer m. Wilna odwiedził historyczny cmentarz na Rossie

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych mer m. Wilna Remigijus Šimašius odwiedził jeden z najstarszych i najbardziej unikatowych, mających największe znaczenie dla historii i kultury Litwy cmentarzy. O cmentarz na Rossie znajdujący się na europejskiej liście historycznych cmentarzy dba nie tylko Samorząd m. Wilna, ale także organizacje społeczne, osoby prywatne, które swoimi środkami odnawiają groby oraz troszczą się o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

„Bardzo się cieszę, że historyczny cmentarz na Rossie doczekał się zasłużonej uwagi – rozpoczęto porządkowanie niszczejących bądź będących w stanie awaryjnym pomników, umacnianie osuwających się zboczy. O cmentarz dba nie tylko Samorząd, ale także organizacje społeczne, poszczególne osoby porządkujące i doglądające cmentarz swoim kosztem. Projekt renowacji cmentarza na Rossie finansowany ze środków unijnych, który zostanie zrealizowany w przyszłym roku, zapewni właściwe zachowanie cennego obiektu ochrony dziedzictwa” – powiedział mer m. Wilna  Remigijus Šimašius.

2
Na Rossie  mer m. Wilna odwiedził groby, które zostały uporządkowane i odnowione ze środków Samorządu, organizacji społecznych oraz osób prywatnych. Uczestnicząca w spotkaniu Prezes Społecznego Komitetu nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska wyraziła zadowolenie, iż w organizowanym sprzątaniu cmentarza biorą udział uczniowie wileńskich szkól, przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie oraz inne osoby, którym nie jest obojętny los historycznego cmentarza.  Pani Prezes dba o cmentarz na Rossie od 25 lat i zgromadziła wielu zwolenników.

Obecnie Samorząd m. Wilna już dokonał oceny stanu zazielenia cmentarza oraz prac porządkowych, zatwierdził koncepcję kompleksowego porządkowania i przygotowuje się do pierwszego etapu renowacji cmentarza. Latem przyszłego roku na Rossie będzie realizowany projekt renowacji historycznego cmentarza finansowany z funduszy unijnych. Do 2018 roku planuje się zabezpieczyć osuwające się zbocza, uporządkować alejki, zlikwidować stan awaryjny, dokonać konserwacji i renowacji pomników oraz kaplic znajdujących się na liście dziedzictwa kulturowego. Zostanie odnowionych i naprawionych 3,5 tys. m2 historycznych alejek, zainstalowane oświetlenie głównej alei, naprawione istniejące schody. Przewidziano renowację 6 kaplic z 12 istniejących na cmentarzu, planuje się zainstalowanie kamer nadzoru wideo, ustawienie podziemnych pojemników na odpady.

2a
Podczas renowacji zostanie naprawione ogrodzenie nekropoli, pozostałe nagrobki i pomniki, będą urządzone parkingi, ustawione toalety publiczne. Zamontowany nowy system informacyjny będzie informował odwiedzających cmentarz o pochowanych na cmentarzu wybitnych osobistościach. Spodziewane jest, że po uporządkowaniu nekropoli będzie ona jeszcze bardziej przyciągała turystów. Na prace porządkowe przeznaczy się 2,4 mln euro z funduszy unijnych nadzorowanych przez  Ministerstwo Kultury, w tym 360 tys. euro przeznaczył Samorząd.

3
Projekt renowacji cmentarza na Rossie ma także znaczenie międzynarodowe – w uporządkowaniu nekropolii weźmie również udział Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, swoim kosztem wykona przykładową renowację żeliwnej rzeźby, badania osuwających się zboczy oraz będzie konsultowało w trakcie realizacji projektu. W maju br. w Samorządzie m. Wilna odbyło się litewsko-polskie seminarium nt. renowacji cmentarza na Rossie. Obecni na spotkaniu goście z Warszawy podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie kompleksowego porządkowania historycznych cmentarzy. W czerwcu br. eksperci Samorządu m. Wilna przebywali w Warszawie, gdzie zapoznali się z kwestiami w zakresie porządkowania historycznych cmentarzy w Polsce, zwiedzili Cmentarz Powązkowski (zwyczajowo Stare Powązki), spotkali się z ekspertami polskimi.

„Rossa w Wilnie – to część łącząca kulturę polską i litewską, bardzo ważna dla naszego miasta. Jest to historyczny i kulturowy pomnik naszego całego kraju. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest zachowanie unikatowego dziedzictwa Litwy i podjęcie się jak najszybciej prac porządkowych” – powiedział mer m. Wilna Remigijus Šimašius.

4
Cmentarz na Rossie – terytorium o powierzchni 11 ha, na którym znajduje się ponad 14 tys. grobów, 263 obiekty dziedzictwa kultury, 12 kaplic zbudowanych w różnych stylach – kompleksowo nie był porządkowany od czasu jego założenia, dlatego wymaga on profesjonalnej oceny, wiedzy oraz dużych inwestycji. Według danych Centrum Turystyki, w ciągu roku do Wilna przybywa ok. 930 tys. turystów, zaś 95 proc. litewskich agencji turystycznych mają w swoim programie zwiedzania zabytków Cmentarz na Rossie.

5
Obecnie Samorząd m. Wilna zarządza 52 cmentarzami o powierzchni 258 ha. Co roku Samorząd przeznacza na utrzymanie Rossy, jako podlegającej ochronie dziedzictwa kulturowego, ok. 45 600 euro, zaś ogólna kwota przeznaczana na usługi w zakresie opieki nad cmentarzami w Wilnie wynosi ok. 900 tys. euro rocznie. Do najbardziej znaczących w Wilnie są zaliczane historyczne cmentarze chroniące pamięć o pochowanych tam wybitnych działaczach kultury, nauki oraz społecznych, a także o innych wilnianach – jest to Rossa, Cmentarz Bernardyński, Saules (Słoneczny), Antokolski.
Na Cmentarzu na Rossie są pochowani twórcy niepodległości Litwy (J. Basanavičius, P. Višinskis, Vileišiai i in.), znane osobistości świata sztuki i nauki (Čiurlionis, M. Romeris, L. Žemkalnis i in.).

6