Mer Wilna ogłasza walkę z nieprzejrzystym budownictwem – zwrócono się do prokuratury w sprawie możliwego nadużycia i naruszenia interesu publicznego

Mer Wilna Remigijus Šimašius zwrócił się do Prokuratury Generalnej z prośbą o rozpatrzenie praktyk, polegających na budowie budynków o przeznaczeniu niemieszkalnym, na podstawie wydanych przez samorząd pozwoleń, i sprzedaż znajdujących się w nich pomieszczeń jako mieszkalnych, czy nie naruszają interesu publicznego.

Departament Rozwoju Miasta samorządu wileńskiego w swoim badaniu wykrył 12 przypadków rozpoczęcia budowy w Wilnie obiektów o przeznaczeniu niemieszkalnym (komercyjnym lub rekreacyjnym) i późniejszego sprzedawania lokalów w takich budynkach jako mieszkalnych. W ogłoszeniach, pomieszczenia komercyjne, przemysłowe lub o przeznaczeniu wypoczynkowym nazywane są mieszkaniami i reklamowane są jako obiekty mieszkalne. W przyszłości takie pomieszczenia mogą być eksploatowane wbrew przeznaczeniu wskazanym w wydanych pozwoleniach. Niepokój samorządu m. Wilno wywołuje również fakt, że taka działalność w wielu przypadkach jest nie tylko nadużyciem w celu obejścia ustawowo określonych wyższych wymagań, stawianych budynkom wielomieszkaniowym, ale i rażącym naruszeniem wymogów Ogólnego Planu m. Wilno.

„W Wilnie jest wiele wspaniałych projektów nieruchomościowych. Jednak nie będziemy tolerować tych, które zdają się być nielegalne, zachęcam do tego również inne instytucje państwowe. Mam szczerą nadzieję, że i prokuratorzy do takich przypadków podejdą pryncypialnie i inwestorzy nie uciekną od odpowiedzialności za skutki, z jakimi muszą borykać się osoby, które nabywają pomieszczenia w budynkach o przeznaczeniu niemieszkalnym i które planują w nich zamieszkać. Będziemy robić wszystko, aby negatywne skutki wynikające z takiego budownictwa zostały wilnianom zrekompensowane” – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

iutg5b310221
Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta Mindaugas Pakalnis zwraca uwagę, że wymogi dla budynków o przeznaczeniu mieszkalnym i niemieszkalnym znacznie się różnią.

„Na przykład, budując obiekt o przeznaczeniu komercyjnym, można wytworzyć dwukrotnie więcej powierzchni na sprzedaż, niż w obiekcie mieszkalnym, możliwa jest również większa intensywność zabudowy. Oprócz tego, w takim wypadku stosowane są niższe wymogi, dotyczące liczby miejsc parkingowych, nie jest obowiązkowe oświetlenie pomieszczeń bezpośrednim światłem słonecznym, nie ma obowiązku budowania placów zabaw itd. Przez to cierpi jakość życia, zarówno w tym konkretnym domu, jak i na terytoriach pobliskich, a osoby, nabywające takie lokale oraz zamierzające w nich zamieszkać, zazwyczaj nie są informowane o w.w. warunkach” – doświadczane przez wilnian niedogodności wymienia starszy architekt miasta.

iuvfyf310222
Administracja m. Wilno, wydając pozwolenia na budowę, nie ma prawa odrzucić projektu, spełniającego wszystkie wymagania ustawowe, opierając się jedynie na podejrzeniu, że w przyszłości może zostać przekształcony w budynek mieszkalny. Jednakże samorząd dąży do tego, by nieuczciwi architekci, podpisujący się pod takimi projektami, znaleźli się na liście podwyższonego ryzyka i utracili atestaty kwalifikacyjne.

Prokuratura Generalna jest proszona o ocenę przedstawionej przez samorząd oraz obecnej na portalach sprzedaży nieruchomości swobodnie dostępnej, wprowadzającej w błąd informacji, i, po ustaleniu naruszenia, zgodnie z kompetencją, podjąć działania w celu ochrony interesu publicznego.

Dział promocji i komunikacji, [email protected]