100 euro rekompensaty dla wszystkich, którzy nie otrzymają miejsca w przedszkolach w Wilnie

Rada samorządu stołecznego poszerzyła dzisiaj krąg osób, które nabywają prawo do 100 euro rekompensaty za opiekę i kształcenie dzieci. Rada zadecydowała o comiesięcznym wypłacaniu 100 euro dla wszystkich wilnian, których dzieci w wieku 2-6 lat, przez rok lub dłuższy okres, nie otrzymały miejsca w państwowych przedszkolach. Dotychczas rekompensatę w wysokości 100 euro przyznawano jedynie dla uczęszczających do przedszkoli prywatnych. Już w następnym roku rekompensatę otrzymają rodzice wychowujący dzieci w domu lub rodzice zatrudniający nianie pracujące na podstawie patentu.

„Czynnie rozwiązujemy kwestię braku miejsc w wileńskich przedszkolach. Już w następnym roku wszystkim wilnianom przyznamy wsparcie w wysokości 100 euro, które pomoże przy zatrudnieniu niani lub w samodzielnej opiece nad dziećmi. Rekompensata w wysokości 100 euro przyznawana będzie do czasu, aż dziecku zostanie przyznane miejsce w państwowym lub prywatnym przedszkolu“ – nowe rozwiązanie przedstawił mer Wilna Remigijus Šimašius.

Rekompensata w wysokości 100 euro przyznawana będzie przez 11 miesięcy w ciągu roku lub do czasu otrzymania przez dziecko miejsca w państwowym przedszkolu. Wsparcie otrzymają ci rodzice, którzy zawrzą umowę z nianiami pracującymi na podstawie patentu. Jednak, jeżeli dziecko będzie doglądał jeden z rodziców albo ktoś z najbliższej rodziny, nabycie patentu nie będzie wymagane.

Darzelis, vaikai, Simasius

Wsparcie w wysokości 100 euro przyznawane będzie tym rodzicom, których dzieci na miejsce w przedszkolu oczekują nie krócej niż przez rok (okres mijający od daty uczęszczania wskazanej we wniosku) i nie chodzą do innego prywatnego albo państwowego przedszkola. Taki termin proponowany jest w związku z istnieniem prawdopodobieństwa, że dziecko otrzyma miejsce już w pierwszym roku od daty złożenia wniosku.

Jeżeli rodzice zrezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu w starostwie, w którym się ubiegali, lub z miejsca w przedszkolu w starostwie graniczącym – wypłacanie rekompensaty zostanie wstrzymane. Na przykład, jeżeli rodzice chcą, aby dziecko uczęszczało do przedszkola w dzielnicy Fabijoniškės, ale nie ma w nim miejsca i jest im proponowane inne przedszkole w tej samej dzielnicy lub dzielnicy graniczącej, a rodzice nie przyjmą propozycji, wsparcie w wysokości 100 euro zostanie wstrzymane. W ten sposób pragniemy uniknąć nadużyć, gdy specjalnie wybierane są przedszkola, w których nie ma miejsca i oczekuje się w długich kolejkach.

Wsparcie będzie przyznawane tym rodzicom, którzy swoje i dziecka miejsce zamieszkania mają zadeklarowane w Wilnie od roku lub przez dłuższy okres. Jeżeli dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców, to miejsce zamieszkania dziecka i rodzica będzie musiało być zadeklarowane w Wilnie przez okres nie krótszy niż rok. Zmniejszając kolejki oczekujących na miejsce w przedszkolu, samorząd zachęca również mieszkańców Wilna do deklarowania swojego miejsca zamieszkania w samorządzie m. Wilno.

i0e31m319040
System rekompensat potwierdził się, coraz więcej rodziców korzysta z udzielanego przez samorząd wsparcia w wysokości 100 euro dla uczęszczających do prywatnych przeszkoli, a prywatne przedszkola prowadzą aktywny rozwój. Na dzień 1 września 2014 r., gdy jeszcze nie był wprowadzony nowy porządek, do 87 prywatnych placówek uczęszczały 3 tys. dzieci, a jesienią bieżącego roku do 104 prywatnych przedszkoli uczęszczało 4505 dzieci.

Od pierwszego września ubiegłego roku do 31 sierpnia 2016 r. z budżetu samorządu na rekompensaty w wysokości 100 euro przyznano 5 mln 287 tys. euro. Szacuje się, że po rozszerzeniu kręgu uprawnionych, samorząd będzie musiał przyznać kolejnych 5 mln. euro rocznie.

Problem braku miejsca w przedszkolach stołecznych już od początku kadencji rozwiązuje się kompleksowo. Jesienią w przedszkolach Wilna stworzono 713 nowych miejsc. Dzięki wsparciu w wysokości 100 euro dla rodziców dzieci uczęszczających do prywatnych przedszkoli, zapewniono prawie półtora tysiąca nowych miejsc. Oprócz tego, po zmniejszeniu ceny patentów dla pracjących na terytorium Wilna niań  z 350 euro do symbolicznego eura, nianie zachęcono do legalnej pracy –jeżeli w 2015 r. jedynie 86 niań pracowało legalnie, to po prowadzeniu ulg, do jesieni wydanych zostało ponad 200 patentów.

Te kompleksowe narzędzia pomogły w zmniejszeniu kolejek oczekujących na miejsce w przedszkolach Wilna o prawie o 1/3. Jeżeli w 2015 r. ponad 7000 mieszkańców stolicy czekało w kolejce do przedszkoli stołecznych, to jesienią kolejka ta zmniejszyła się do 4823. Przyjęta dzisiaj decyzja rady wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zdjęcia – fotografa Sauliusa Žiury

Dział promocji i komunikacji,  vrt@vilnius.lt