Dokonaj wyboru szkoły korzystając z interaktywnej mapy szkół Wilna

Odtąd wybór szkoły dla stołecznych uczniów i ich rodziców będzie znacznie prostszy – stworzono interaktywną mapę szkół stołecznych, przy pomocy której wygodnie i łatwo można znaleźć najbliższe szkoły według miejsca zamieszkania, języka nauczania i klasy. http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#Po wprowadzeniu wymaganych danych, na mapie wyświetlone zostaną szkoły, przydzielone po uwzględnieniu miejsca zamieszkania.

Po wprowadzaniu adresu zamieszkania, mapa wyświetli szkoły, w rejestracji do których dana osoba ma pierwszeństwo. Tereny przypisane do szkół określone zostały po ocenie obciążenia szkół, liczby zarejestrowanych na danym terytorium sześciolatków, połączenia ze szkołą i innych istotnych czynników. Przy projektowaniu terenów ważne było zwłaszcza to, aby szkoły skierowane do pierwszaków były jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, bowiem najmłodsi uczniowie nie mają jeszcze nawyku samodzielnego podróżowania na dłuższych odległościach.

Na interaktywnej mapie szkół na zielono zaznaczono placówki, w których nauczanie prowadzone jest w języku litewskim, niebiesko – rosyjskim, czerwono – polskim, biało – rosyjskim i polskim, fioletowo – w innych językach obcych.

W bieżącym roku zmienił się porządek przyjmowania do szkół stołecznych – rejestracja podań na przyszły rok szkolny rozpocznie się w marcu tego roku. W nowym opisie procedury przewidziane są jasne i obiektywne kryteria pierwszeństwa, stąd też czas przyjęcia podania nie będzie miał żadnego wpływu na pierwszeństwo. Nie warto się spieszyć – w systemie elektronicznym rejestracji można dokonać o dowolnej i dogodnej dla rodziców porze, podania będą przyjmowane na bieżąco. Podania można składać również w placówkach oświatowych.

Zapraszamy do korzystania z interaktywnej mapy. Swoje propozycje i uwagi dotyczące terenów szkolnych prosimy kierować do Wydziału Kształcenia Ogólnego Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu pod adresem aldona.navickiene@vilnius.lt