Samorząd miasta Wilno będzie ubiegał się o wznowienie procesu sądowego

Samorząd Miasta Wilno zwrócił się do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy i będzie się ubiegał o wznowienie procesu sądowego w sprawie szkoły J. Lelewela.

Kolegium sędziów przyjął orzeczenie, w którym anuluje orzeczenie Rady Miasta Wilno z 15 lipca 2015 roku w sprawie reorganizacji. Samorząd w owym orzeczeniu dostrzegł lukę prawną i podał wniosek o wznowienie procesu sądowego. Zdaniem Samorządu, Sąd w zasadniczo formalnej postawie unieważnił orzeczenie i niesłusznie zignorował późniejsze decyzje szkoły Lelewela.

Dopóki orzeczenie w sprawie wznowienia nie jest przyjęte, Samorząd podał wniosek Sądowi o wyjaśnienie przyjętego 20 lutego b. r. orzeczenia w kwestii Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela.

Dla Rady Samorządu Miasta Wilno wyrok nie był wystarczająco jasny w sprawie jego wykonania, ponieważ unieważnienie decyzji z 2015 roku samoistnie nie likwiduje orzeczeń o reorganizacji i szkoła nie wraca do sytuacji poprzedniej.

Zreorganizowana Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela już jest przeniesiona do budynku na ul. Minties 3 w Wilnie i działa według ustawy przyjętej przez Radę Samorządu Miasta Wilno od 24 sierpnia 2016 roku, a w byłej siedzibie szkoły Lelewela na ul. Antakalnio 33 znajduje się już inna szkoła – Antokolskie Progimnazjum.

Z powodu decyzji Sądu zostały przełożone obrady Rady miasta w sprawie zmiany typu szkoły – ze Szkoły Średniej Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie na gimnazjum.

Samorząd Miasta Wilno będzie ubiegało się o wznowienie tej sprawy, żeby decyzja Sądu byłaby rozpatrzona od nowa, inaczej szkoła okaże się w niejasnej sytuacji prawnej. Sytuacja tyczy się również interesów Antokolskiego Progimnazjum, które przeniosło się do byłego budynku szkoły Lelewela.

Decyzję Rady zaskarżyli do Sądu niektórzy rodzice uczniów owej szkoły.