W każdej Wileńskiej szkole – mikrokomputerowa przestrzeń

Dziś w Centrum Informacyjnym Samorządu miasta Wilno uczniowie klas piątych z Progimnazjum „Genio” mieli okazję mikrokomputerami zmierzyć temperaturę pomieszczenia, tworzyć algorytm semafora oraz eksperymentować – otworzono tu przytulną przestrzeń, w której dzieci mogą na co dzień uczyć się programowania, tworzyć logiczne, artystyczne projekty i dzieła.

Z inicjatywy mera Wilna podobne miejsca zostaną założone w każdej szkole stolicy. Innowacyjne oraz szybkie Wilno jako pierwsze zaczęło ten projekt – już około 30 dzieciom zostały rozdane micro:bit mikrokomputery, za pomocą których dzieci zaczęły tworzyć różne projekty – używają do tego smartfonów lub komputerów z łączą „Bluetooth”, programują nie tylko za pomocą kodów tekstowych programu, ale też budują bloki wizualne. Zdaniem doradcy mera Povilasa Poderskisa, jednego z inicjatorów projektu „Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams” (Po mikrokomputer dla wszystkich dzieci Litwy), w całej Litwie już 100 dzieci otrzymało po mikrokomputer.

Mer Wilna jako pierwszy w najbliższym czasie wyda rozkaz, którym zobowiąże wszystkie szkoły, centrum dzienne oraz biblioteki do stworzenia bezpiecznej przestrzeni do pracy z mikrokomputerami, żeby dzieci na przerwach, lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych mieli okazję korzystać z przestrzeni programowania.

„To demonstracyjne środowisko, jak powinno ono wyglądać z każdej szkole, bibliotece lub w centrum dziennym. Naszym celem jest, aby dzieci nauczyły się podstaw technologii, dlatego klasy komputerowe muszą być dostępne każdemu dziecku. Projekt jest bardzo prosty i ambitny zarazem, wystarczy być otwartym i zachęcać dzieci do zainteresowania się mikrokomputerami. Zobowiązujemy szkoły do stworzenia specjalnych pomieszczeń do pracy z mikrokomputerami, lecz nie zachęcamy do likwidacji klas komputerowych. Razem ze sponsorami inicjatywy planujemy rozdać mikrokomputery uczniom klas piątych jako prezenty”– opowiedział mer miasta Wilno Remigijus Šimašius.

antras

Wszyscy, którzy mają pomysły tworzyć coś ciekawego i innowacyjnego są mile widziani w sali, do której mogą przynieść swoje mikrokomputery lub wypożyczyć z naszej małej wystawy – w niej są eksponowane aż siedem różnych modeli mikrokomputerów.

Zdaniem P. Poderskisa, nie trzeba wydawać fortuny – wystarczy zanalizować obecne zasoby i stworzyć przyjazną przetrzeć mikrokomputerową dla dzieci, by dzieci po lekcjach mieli okazję przyjść do kabinetu informatyki. Nie trzeba stwarzać specjalnego kabinetu – wystarczy umożliwienia warunków do korzystania z mikrokomputerów.

„W Centrum Informacyjnym Młodzieży stworzyliśmy 6 wygodnych miejsc pracy, przynieśliśmy komputery i staramy się stworzyć godne warunki dzieciom dla nauki i zabawy. Korzystać z mikrokomputerów będą mogli nie tylko nauczyciele matematyki lub informatyki, ale też nauczyciele plastyki itd. Uczniowie za pomocą mikrokomputerów nauczą się algorytmów, które bardzo przydadzą im się w przyszłości” – mówi P. Poderskis.

trečias
Centrum Informacyjne Młodzieży (1 piętro budynku Samorządu) czeka na młodych programowców w dni powszechne od godz. 14 do 18 (zalecana jest wczesna rejestracja pod numer 8 640 10996).