Wielokulturowe miasto obchodzi Dzień Wspólnot Narodowych

Przyjazne i otwarte miasto Wilno już po raz czwarty obchodziło Dzień Wspólnot Narodowych na Litwie. Mer wielonarodowego miasta Remigijus Šimašius na Ratuszu spotkał się z przedstawicielami różnych grup mniejszościowych i etnicznych.

i7726c365998
„Nie można dokładnie powiedzieć, że dziś Wilno obchodzi Dzień Wspólnot Narodowych, ponieważ w Wilnie mieszka mniej niż połowa Litwinów. Dzisiaj obchodzimy jedność. Bardzo się staramy, żeby miasto byłoby otwarte i przyjazne, żeby wszyscy żyli we wspólnocie. Wilno zawsze było wielokulturowym miastem, w którym każdy mógł się zadomowić, dlatego chcemy być otwartym, przyjaznym i tolerancyjnym miastem. Pragnę pozdrowić wszystkich z okazji tego dnia „ – swoje przemówienie wygłosił mer Wilna.

ihz24l365997
Na Ratuszu mer Wilna wręczył nagrody 10 osobom, którzy swoimi czynami pielęgnowały Wilno, dbali o społeczność mniejszości, rozszerzali dialog kultur i promowali tolerancję. Nagrody zostały wręczone m.in. dla p. Lidii Pinkulė, Wery Virščienė,  Dariko Chačaturian, Profiry Skramty, Lilii Blażewicz, Olgi Gorškowej, Galiny Komienė, Nadzieždy Petrauskienė, Zoji Radziwiłłowej, Annie Adamowicz.

iruezr365996
Dwa lata temu mer Wilna inicjował piękną tradycję miasta – wielojęzykowe tabliczki. Pierwsza tabliczka pojawiła się na ul. Islandų. Ogółem miasto zdobi już 10 tabliczek: Rusų, Vašingtono, Varšuvos, Karaimų, Totorių, Žydų, Islandijos, Vokiečių, Latvių, Olandų. Zostały one symbolem otwartego miasta zarówno dla mieszkańców, jak i zwiedzających.

iz80qc365995
Wilno – największe wielonarodowe miasto na Litwie. Tu mieszkają przedstawiciele 128 narodów, którzy stanowią około 34 % wszystkich mieszkańców Wilna: ok. 16 % Polaków, 12% – Rosjan. Na terenie całego państwa działają ok. 300 organizacji mniejszości narodowych i etnicznych.

4 lata temu w dniu 21 maja Sejm RL ogłosił ten dzień Dniem Wspólnot Narodowych na Litwie. Wg UNESCO to jest Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. ONZ uchwaliła Powszechną Deklarację o Różnorodności Kulturowej, odnosząca się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”