W przedszkolach Wilna zwiększono liczbę wychowawców

Od 1 września bieżącego roku zwiększy się liczba pracowników (wychowawczyń) przedszkoli w Wilnie – Samorząd m. Wilna zwiększył liczbę etatów w placówkach wychowania przedszkolnego. Planuje się, iż od września ogółem zostanie przyjętych 856 nowych wychowawczyń – tak więc, we wszystkich grupach przedszkoli będzie pracowało po 3 specjalistów wychowania przedszkolnego, którzy będą mogli jeszcze więcej uwagi poświęcić wychowaniu i kształceniu dzieci, aktywniej organizować ich czas wolny.

Dokonana przez Samorząd stołeczny analiza uczęszczania dzieci do przedszkoli wykazała, iż faktyczna frekwencja maluchów w placówkach wychowania przedszkolnego stanowi ok. 65-70 proc., z tego powodu codziennie ok. 1/3 miejsc w przedszkolach jest wolnych, podczas gdy inni rodzice, czekający w kolejkach, muszą zatrudniać opiekunki bądź oddawać dzieci do prywatnych przedszkoli. Z tego względu od 1 września do stołecznych przedszkoli zostanie przyjętych więcej dzieci dzięki uzupełnieniu grup już istniejących, co ma się przyczynić do  zmniejszenia kolejek mieszkańców oczekujących na miejsce w przedszkolu. Planuje się przyjęcie do każdej grupy dodatkowo po trzech dzieci i w taki sposób utworzyć 700 miejsc w stołecznych przedszkolach.

Podejmując decyzję ws. utworzenia dodatkowych etatów wychowawczyń, Samorząd m. Wilna ponownie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Oświaty i Nauki, Instytucji Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o skorygowanie formalnych norm higieny, zezwalając samorządom na bardziej elastyczne formowanie grup przedszkolnych, zwiększenie liczby dzieci w grupach żłobkowych do 18, zaś w grupach przedszkolnych do 23.

“Długoletni monitoring wykazuje, iż frekwencja w przedszkolach stołecznych w skali roku stanowi ok. 65 proc. Oznacza to, że codziennie aż 1/3 istniejącej u nas infrastruktury wychowania przedszkolnego po prostu nie jest wykorzystywana. Od kilku lat trwają dyskusje z Ministerstwem Zdrowia odnośnie konieczności zmian normatywnych aktów prawnych, aby liczba dzieci w grupach była rejestrowana nie na podstawie podpisanych papierowych umów, tylko na podstawie faktycznej frekwencji.

Z drugiej zaś strony, dobrze rozumiemy, iż z powodu sugerowanych przez nas zmian nie powinna ulec pogorszeniu jakość i warunki wychowania i kształcenia. Dlatego podjęliśmy decyzję o utworzeniu już od września bieżącego roku we wszystkich grupach przedszkolnych stolicy dodatkowego etatu pedagoga wychowania przedszkolnego. Pozwoli to na poświęcenie jeszcze więcej uwagi każdemu dziecku, jak też racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego” – powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Jeżeli dotychczas uwagą wileńskich maluchów miała się dzielić jedna wychowawczyni przedszkola, to od września w procesie wychowania, tzn. podczas  gdy w dzień przedszkolacy rysują, kleją, bawią się na powietrzu, uczą się bądź są zajęci czymś innym, z nimi będą pracowały dwie wychowawczynie.

Szacuje się, że na utworzenie nowych etatów wychowawczyń oraz ich wynagrodzenie Samorząd m. Wilna dodatkowo przeznaczy  rocznie ok. 3,5 mln. euro.

Do dnia 1 września, kiedy mali mieszkańcy Wilna przekroczą progi przedszkoli, Samorząd stołeczny zamierza zwiększyć liczbę istniejących miejsc o prawie 1500, w dalszym ciągu realizując czteroetapowy program, na podstawie którego pomyślnie jest rozwiązywana kwestia braku miejsc w przedszkolach.

Jak co roku, w pierwszej kolejności nowe grupy będą tworzone w miejsce tych, z których dzieci pójdą do pierwszej klasy – przewiduje się, iż takich miejsc będzie ok. 6000, kolejne 700 miejsc – jak wspomniano wyżej – zostanie stworzonych w przedszkolach poprzez uzupełnienie istniejących grup. Po przekształceniu dwóch stołecznych przedszkoli-szkół – „Berželis“ oraz „Žiburėlis“ – na żłobki-przedszkola i utworzeniu w każdym z nich po pięć nowych grup, ogółem dodatkowo zostanie przyjętych 200 przedszkolaków. Bardziej efektywnie wykorzystując pomieszczenia w niektórych stołecznych przedszkolach – po dokonaniu w nich remontu lub przebudowy – do 1 września wspólnota przedszkolaków będzie mogła się zwiększyć o kolejne 400-500 dzieci.

W 2018 roku planuje się wybudowanie 5 nowych przedszkoli na działkach samorządu w dzielnicach Pilaitė, Pašilaičiai, Verkiai oraz Lazdynai, a także dokonanie modułowej rozbudowy 12 istniejących przedszkoli w dzielnicach Justiniškės, Karoliniškės, Šeškinė, Fabijoniškis, Antakalnis, Žirmūnai oraz Verkiai.

Oprócz tego, od września bieżącego roku wilnianom, których dzieci nie dostały się do państwowych przedszkoli, a spełniają wymogi określone w Opisie trybu finansowania rodzicom (opiekunom)  przedszkolnego wychowania i opieki dzieci w wieku przedszkolnym, będzie wypłacana rekompensata w wysokości 100 euro – wsparcie to okaże się pomocne przy zatrudnianiu opiekunki do dziecka lub będzie wsparciem dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w domu.

Ogółem w Wilnie w bieżącym roku od września do przedszkoli będzie uczęszczało 28 tysięcy przedszkolaków.