Konserwatorzy zabytków z Polski pozytywnie ocenili prace odnowy cmentarza na Rossie

Samorząd m. Wilna odwiedzili eksperci Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Podczas wizyty eksperci mieli szansę omówić z przedstawicielami Samorządu projekt uporządkowania cmentarza na Rossie oraz podzielić się doświadczeniem restauracji dziedzictwa.

VMS_8417
„Już wiosną ubiegłego roku podczas międzynarodowej konferencji w Wilnie spotkaliśmy się ze specjalistami od spraw dziedzictwa z Polski i postanowiliśmy współpracować nad projektem uporządkowania cmentarza na Rossie. Poprzednim latem odwiedziliśmy Warszawę i interesowały nas sprawy uporządkowania historycznych cmentarzy w Polsce. Odwiedziliśmy historyczny cmentarz na Powązkach, spotkaliśmy się z ekspertami do spraw restauracji. Wiedza oraz doświadczenie były na wagę złota, jeśli chodzi o projekt uporządkowania, koordynowania prac i kontakt z osobami porządkującymi cmentarz na Rossie. Po wizycie kontynuowaliśmy konsultacje i doszliśmy do wniosku, że współpraca będzie owocna dla obydwu stron, bo Rossa jest dziedzictwem obu narodów” – twierdzi doradca mera Dalia Bardauskienė.

VMS_8763
W czasie spotkania z merem miasta Wilna Remigijusem Šimašiusem i Komitetem ds. nadzoru cmentarza na Rossie kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Małgorzata Rozbicka oceniła proces projektu Rossy : „Na konsultacje w sprawie uporządkowania cmentarza na Rossie zostali zaproszeni najlepsi eksperci z Polski, którzy mogą podzielić się niezbędną informacją. Przedstawiciele Wilna w czasie wizyty w Polsce zapoznali się z metodami rozwiązywania różnych problemów, na przykład jak radzić z osuwiskami, systemem informacyjnym, restauracją pomników. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocną dla obydwu stron i wykaże pozytywne rezultaty w przyszłości”. Zgodnie z życzeniem społeczeństwa, by proces projektu restauracji cmentarza ruszyłby szybciej, kierownik podkreśliła, że prace restauracji dziedzictwa kulturowego nie mogą trwać pośpiesznie, ponieważ w czasie prac restauracyjnych mogą się pojawić niespodziewane czynniki, zwłaszcza korzystając z dotacji Unii Europejskiej.

VMS_8631
VMS_8736
Po wizycie na cmentarzu eksperci byli pod wrażeniem, że cmentarz jest porządkowany nie tylko przez Samorząd, ale również i przez organizacje społeczne, studentów, pojedynczych osób, dlatego prace porządku na cmentarzu uległy polepszeniu, zwiększyła się liczna zwiedzających. Cmentarz na Rossie jest wpisany do rejestru zabytków, nich się opiekuje nie tylko Samorząd, ale też organizacje społeczne, osoby prywatne, które ze swoich dochodów odnawiają miejsca pochówku i troszczą się o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Już w ciągu ostatnich dwóch lat z inicjatywą innych osób uporządkowanych zostało 20 miejsc pochówku. Cmentarz dogląda Stowarzyszenie Społeczeństwa Cmentarza na Rossie, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, redakcja „Kuriera Wileńskiego”, asocjacja „Memoriale” i wielu innych. Za zasługi społeczne w porządkach na cmentarzu w 2016 roku Alicji Klimaszewskiej została wręczona statuetka Św. Krzysztofa. W tym roku studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie pod nadzorem wykładowcy restaurowali reliefy kaplicy Żylińskich.

VMS_8469
Po wdrożeniu I etapu projektu na cmentarzu na Rossie będą uporządkowane 341 miejsce pochówku, z których 141 jest w rejestrze wartości kultury, 6 kaplic, stoki cmentarza, płot, będzie zainstalowany system oświetlenia i informacji, wyremontowane szlaki historyczne, liczące 3,5 km, zainstalowane oświetlenie głównego szlaku, wyremontowane schody, zainstalowane kamery monitorujące, podziemne pojemniki na odpady, wyremontowany parking samochodowy. W chwili obecnej kończą się prace przygotowania materiału konkursu publicznego. Szacuje się, że prace zostaną ukończone do 2020 roku.

VMS_8487
W czasie II etapu projektu zaplanowana jest renowacja budynku Administracji cmentarza i ogrodzeń. W chwili obecnej II etap jest sporządzany.

W ubiegłym tygodniu Samorząd m. Wilna podpisał umowę o projekt uporządkowania historycznego cmentarzu na Rossie. Projekt pod tytułem ‘Uporządkowanie kaplic, ogrodzeń, pomników na cmentarzu historycznym na Rossie” otrzyma dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w zakresie ochrony środowiska, sumienne wykorzystywania zasobów naturalnych i adaptacji do zmian klimatu Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizować obiekty dziedzictwa kulturalnego Samorządów”.

Dla tego projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przydzieliło 2 043 534 euro z funduszu strukturalnego, fundusze Samorządu wynoszą 360 624 euro. Ogólna wartość projektu – 2 404 158.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 5 lipca z organizacją „Centrinė projektų valdymo agentūra”. Celem projektu jest zachowanie i ujawnienie cech obiektów dziedzictwa kulturalnego, jednocześnie stworzenie korzystnych warunków zapewnienia edukacji na ten temat, rozwoju turystyki i aktualności dziedzictwa kulturowego.

Projekt przyczyni się do rozwoju kulturowego mieszkańców miasta, rozwoju edukacji nieformalnej, rozrywki, społecznej integracji, odpowiednich warunków i usług turystycznych, i kulturalnych.

Więcej o projekcie można się dowiedzieć w Działe Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Samorządu m. Wilna, adres e-mail: ipvs@vilnius.lt

Wyniki konkursu o podwykonawcę prac będą ogłoszone w końcu bieżącego miesiąca.