Wilno przekaże prawie 100 milionów euro na odnowę podwórek

Samorząd m. Wilna znalazł rozwiązanie, jak może zmotywować mieszkańców miasta do odnowy podwórek – Rada potwierdziła olbrzymi plan odnowy sąsiedztw, według której dotacja będzie przeznaczona 1288 nowym sąsiedztwom za odnowę podwórek. Samorząd przeznaczy 10 euro za 1 metr kwadratowy sąsiedztwom, które zamienią podwórka starsze niż 15 lat na miejsca przytulne i wygodne. Szacuje się przeznaczyć 95 milionów euro dotacji Samorządu, jeśli wszystkie sąsiedztwa postanowią odnowić swe podwórka.

i8b5xf372522
Połączeni w sąsiedztwa Wilnianie będą mogli sami się zdecydować, jak odnowią swe podwórka – zamontują system ochrony (płot, kamery), urządzenia sportowe lub rozrywkowe, odnowa infrastruktury. Sąsiedztwa będą musiały sporządzić projekty odnowy podwórek. Wg tego programu Wilnianie będą mogli odnowić chodniki, szlaki, zainstalować barierę, zamontować kamery, ławki, kosze na śmieci, pergoli, posadzić rośliny. Zostanie finansowane prace utworzenia nowych parkingów, plac do zabaw lub terenów sportowych. Zostaną sfinansowane również prace walidacji działek w sąsiedztwach. Członkowie sąsiedztw będą musieli opłacić koszty przekraczające sumę dotacji Samorządu.

itndhk372521
Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną mapą, ukazującą zaplanowane terytoria sąsiedztw:
https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas