Kolejne zwycięstwo miasta Wilna – w tym roku do przedszkola będą uczęszczać wszystkie dzieci od 3 do 7 lat!

Coraz więcej miejsc w wileńskich przedszkolach! Już jesienią do państwowych przedszkoli będą uczęszczać dzieci od 3 do 7 lat – ich jest ponad 5 611. Miejsca w przedszkolach otrzymało 4 842 dzieci, a do 1 września dopełniająco będą zaproszone kolejne 769 dzieci.

Rosnąca liczba przedszkolaków oraz doskonale wykonana robota daje owoce: na początku kadencji brakowało aż 7000 miejsc dzieciom, a przez 2 lata zostało sporządzonych więcej niż 3500 nowych miejsc, 1000 miejsc w chwili obecnej są w procesie przygotowań efektywnie wykorzystując pomieszczenia przedszkoli.  Ponadto, w przyszłym roku w Wilnie planowana jest budowa 12 modułowych przedszkoli rozszerzając istniejące placówki oraz otwarcie 5 przedszkoli przy Samorządzie. Po budowie 12 modułowych przedszkoli zostanie otworzonych aż 1 440 miejsc małym mieszkańcom Wilna.

W ciągu 2 lat kadencji w Wilnie już utworzono nowe przedszkola: „Ąžuolas“, „Gluosnis“, nowy wydział przedszkola „Kodėlčiukas”, nowa grupa przedszkola-żłóbka „Lazdynėlis“, a w pomieszczeniach niedziałającego już domu dziecka powstało przedszkole „Žolynas“. Do nowych przedszkoli uczęszcza już około 700 dzieci.

Od września rekompensata wynosząca 100 euro za dziecko będzie wypłacana każdemu mieszkańcowi Wilna. Rekompensata może posłużyć na przykład płacąc za usługi niani lub wychowanie samodzielne. Szacuje się, że o miesięczną rekompensatę będzie się ubiegać około 1000 mieszkańców Wilna.

W 2014 r. do przedszkoli wileńskich zostało przyjętych 1950 dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W 2015 – 2372, 2016 – 4498, a w 2017 – aż 4842 w wieku od 3 do 7 lat. Rosnąca liczba ukazuje, że program czterech kroków się opłacił i w tej kadencji wybrana strategia edukacji przedszkolnej jest udana. Głównych celem Samorządu jest zapewnić miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka – wdrażać strategię rozwiązania problemu czekania na miejsce w przedszkolu.

Samorząd sporządza nowe miejsca w przedszkolach kilkoma sposobami: poprzez renowację już działających przedszkoli, poprzez wynajem działek państwowych dla firm prywatnych poprzez konkursy; planowane są już wkrótce budowę modułowych przedszkoli rozszerzając już istniejące przedszkola oraz poprzez program rekompensaty za dziecko 100 euro oraz poprzez promowanie prywatnych przedszkoli. 1 września 2014 r., gdy jeszcze program nie został wdrożony do 87 prywatnych przedszkoli uczęszczało ok. 3000 dzieci, a jesienią ubiegłego roku – do 120 przedszkoli prywatnych uczęszcza 5 666 dzieci. Program czterech kroków wykazał się być programem owocnym i szacuje się, że w ciągu 3 lat miejsc w przedszkolach powinno wystarczyć wszystkim dzieciom.

W chwili obecnej najwięcej miejsc wolnych jest w grupach od 3 do 5 i od 4 do 7 lat. Miejsca są również w grupach nie tylko litewskich, ale i w polskich i rosyjskich. Miejsca wolne są dostępne w przedszkolach we wszystkich dzielnicach: Antokol, Fabijoniszki, Grzegorzewo, Justyniszki, Karolinki, Lazdynai, Nowe Miasto, Naujininkai, Nowa Wilejka, Ponary, Poszyłajcze, Rossa, Stare Miasto, Szeszkine, Sznipiszki, Wirszuliszki, Żyrmuny, Zwierzyniec. Dostępny jest już spis wolnych miejsc.

Rejestrując dziecko do przedszkola ważne jest przewidzieć możliwe ryzyka, wybrać odpowiednią instytucję, edytować wniosek i uzupełnić listę przedszkoli, w których są wolne miejsca. Zalecamy skonsultować się, czy aby na pewno wolne miejsca są jeszcze dostępne pod numer 8 5 211 2757 lub 8 5 211 2407, wysłać pismo na adres darzeliai@vilnius.lt lub sprawdzić w systemie.