Dar dla Wilna – odnowa miejsc publicznych w Justyniszkach

Zapraszamy do dzielnicy Justyniszki, aby obejrzeć nowoczesne miejsca dla zgromadzeń mieszkańców – na placach przy ulicy Taikos zostały zainstalowane ławki-mikroinstalacje. Za ten dar mieszkańcy są wdzięczni naszym sąsiadom Polakom – Instytutowi im. Adama Mickiewicza w Warszawie („Culture.pl”) oraz Instytutowi Polskiemu w Wilnie, z którymi współpracuje Samorząd stolicy i starostwo Justyniszek. Architekci z „NO Studio” z Wrocławia Magdalena Szwajcowska i Michał Majewski zmienili nieczynną fontannę oraz stary betonowy amfiteatr w przytulne miejsce dla zgromadzeń i wypoczynku po dniu pracy.

Plac otworzył zastępca mera Linas Kvedaravičius wraz z lokalną społecznością.

„Bardzo się cieszę, że projekt „Dar dla Wilna” zwrócił uwagę krajów sąsiednich. Dzięki tej nowoczesnej, lecz praktycznej mikroinstalacji dwa główne place w Justyniszkach, przy których społeczność lokalna spotyka się z okazji świąt i nie tylko będą wygodniejsze i przytulniejsze dla mieszkańców. Myślę, że inicjatywa Instytutu im. Adama Mickiewicza jest nie tylko wspólnym projektem z Samorządem miasta, lecz również znakiem przyjaźni między miastami Wilna i Warszawą, podstawą potencjalnej współpracy w przyszłości w sprawie uporządkowania zielonych przestrzeni publicznych miasta” – twierdzi zastępca mera.

justi, web 3

Zdaniem L. Kvedaravičiusa, najważniejsze jest, że takie wspólne inicjatywy poprawiają stan miejsc publicznych w Wilnie, szczególnie dzielnicom oddalonym od centrum miasta – upiększają miasto, odnawiają miejsca publiczne, tworzą nowe miejsca dla spotkań i przedsięwzięć.

Partnerzy projektu zwrócili uwagę i na to, że Wilno jest miastem szybkim i otwartym: „Jesteśmy wdzięczni i zdziwieni zarazem, że zaledwie w ciągu 2 miesięcy ten projekt został zrealizowany, co wydawało się prawie niemożliwe. Dziś zdałem sobie sprawę z tego, jaki był to wspaniały pomysł i cieszę się, że te instalacje są darem dla Wilna. Dzielimy się tym, co jest najbardziej niesamowite w kulturze polskiej – innowacje, świeżość i wielofunkcyjność. Te cechy są również typowe dla kultury litewskiej” – powiedział Michał Laszczkowski z Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Krzysztof Biliński zgodził się ze współpracownikiem, iż współpraca z Wilnem była błyskawiczna i podziękował Jurgicie Ambrasienė, staroście Justyniszek za „olbrzymią motywację wykonać coś niemożliwego”.

„To rzeczywiście jest wielkim darem nie tylko dla miasta, lecz również dla nas, dyplomatów Instytutu Polskiego w Wilnie. Cieszę się, że tu jest realizowany jeden z pierwszych projektów, poświęconych stuleciu odzyskania niepodległości Polski i Litwy. Z inicjatorami projektu, Instytutem im. Adama Mickiewicza w Warszawie już od dawna współpracujemy nad wieloma projektami dotyczącymi kultury polskiej, architekturze, historii” – wszystkim podziękował dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

justi, web 2

Place w Justyniszkach powstały już w latach 80-tych, ale już dawno nie są używane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.  Po rozmowach Instytutu Polskiego i starostwa Justyniszek powstał pomysł, by stworzyć infrastrukturę, która by umożliwiła osobom w każdym wieku spędzanie czasu wolny na świeżym powietrzu z innymi mieszkańcami dzielnicy. Wybrano dwa miejsca w dzielnicy: nieczynną już fontannę pomiędzy ul. Taikos 77 a 69 (koło Gimnazjum im. M. Biržiški) oraz betonowy amfiteatr Starostwa pomiędzy ul. Taikos 60 a 74). Architekci zaprojektowali otwartą, zwykłą, ale atrakcyjną przestrzeń, która zachęca ludzi do wyjścia na dwór.

Według starosty dzielnicy Jurgity Ambrasienė, główną ideą projektu oraz pomysłem jest nie tylko nawiązanie współpracy z Instytutem im. Adama Mickiewicza, lecz również zwrócić uwagę mieszkańców miasta na to, jak wyglądają i jak mogą wyglądać dzielnice sypialne, i że plac w Justyniszkach może być inspiracją i przykładem dla innych projektów rozwinięcia infrastruktury różnych dzielnic.

Projekt został zrealizowany przez Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie („Culture.pl”), Samorząd miasta Wilna i Starostwo w Justyniszkach. Projekt wspiera Instytut Polski w Wilnie. Prace architektów Magdaleny Szwajcowskiej i Michała Majewskiego we Wrocławiu są bardzo popularne i przyciągają dużo uwagi.