Edyta Tamošiūnaitė nową wicemer miasta Wilna

Dzisiaj Rada miasta Wilna na nadzwyczajnym posiedzeniu wybrał nowego wicemera Samorządu miasta. Została nią Edyta Tamošiūnaitė z ramienia partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL – ZChR), która jest też członkiem Rady miasta. Jej zadaniem będzie koordynacja oświaty, zajęcia pozalekcyjne, kultura oraz energetyka.

„Jestem wdzięczna AWPL-ZChR, która jest przykładem uczciwej i odpowiedzialnej polityki, za to że delegowano mnie na to ważne stanowisko. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy miasta czekają na konstruktywną pracę i dobre decyzje na jego rzecz. Jestem gotowa do kompetentnej, odpowiedzialnej i uczciwej pracy oraz spełnienie oczekiwań mieszkańców miasta. Szczególna uwaga będzie poświęcona dla obrzeży Wilna, doskonaleniu infrastruktury przy placówkach oświaty oraz zakończenie procesu zwrotu ziemi”- powiedziała wicemer Samorządu Edyta Tamošiūnaitė.

E. Tamošiūnaitė od 2007 do 2013 pracowała w Administracji Samorządu Miasta Wilna, gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury i Oświaty, od 2009 do 2011 kierowała Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki, a od 11 stycznia 2013 do lipca 2014 roku obejmowała stanowisko wiceministra oświaty i nauki. W ciągu ostatniego roku E. Tamošiūnaitė pracowała także jako dyrektor biura przedstawicieli frakcji Europejskich Konserwatystów i i Reformatorów na Litwie.

Edyta Tamošiūnaitė w 2010 r. otrzymała tytuł magistra administracji publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Romera, w 2004 r. – tytuł magistra zarządzania oświatą, w 1998 r. na Uniwersytecie Wileńskim otrzymała stopień bakałarza filologii litewskiej. Posiada 14-letnie doświadczenie zarządzania oraz 9-letni staż pracy pedagogicznej.

E. Tamošiūnaitė zastąpi dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu zwolnionego ze stanowiska konserwatystę Valdasa Benkunskasa, który pełnił funkcje wicemera od 2015 r.