VŠT planuje rozszerzenie wykorzystania biopaliwa w celu zmniejszenia ceny za ogrzewanie

W celu zmniejszenia kosztów produkcji ciepła, co skutkiem obniżyłoby cenę za ogrzewanie dla konsumentów, Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) planuje rozbudowę infrastruktury spółki poprzez urzdzenie dodatkowych kotłów biopaliwa. Funkcjonujące dodatkowe kotły na biopaliwo w pozwoliłyby VŠT na zwiększenie mocy cieplnej 100 MW (100 megawatów) oraz zapewnienie dodatkowych 14% energii cieplnej rocznie.

Nowe kotły VŠT planuje urządzić na dwóch kontrolowanych przez spółkę obiektach: na terenie Wileńskiej Elektrowni (ul. Elektrinės) i kotłowni powiatowej (ul. Ateities). Decyzja o urządzeniu tych kotłów zostanie podjęta przez firmę na podstawie oceny wpływu ich działalności na środowisko i zdrowie społeczeństwa. W tym celu VŠT zamierza już wkrótce ogłosić przetarg dotyczący wyboru oceny oddziaływania na środowisko proponowanej działalności gospodarczej i jej wpływu na zdrowie mieszkańców. Według wstępnych szacunków takie oceny mogą zostać zakończone do końca pierwszej połowy przyszłego roku.

„Jednym z najważniejszych czynników decydujących o spadku ceny za ogrzewanie jest obniżenie kosztów produkcji, dlatego staramy się wykorzystać wszystkie możliwości, które zapewniają wykorzystanie najtańszego paliwa. Obecnie w systemie ciepłowniczym Wilna produkcja ciepła z biomasy wynosi około 45%, gaz ziemny – 55%. Do roku 2020 planujemy zwiększyć wykorzystywanie biopaliwa do 70-80% „ – mówi generalny dyrektor VŠT Mantas Burokas. Zdaniem dyrektora, dwa dodatkowe kotły pozwolą obniżyć koszty paliwa i ciepła o 17% od niezależnych producentów i znacznie zmniejszyć wpływ gazu ziemnego na cenę ogrzewania. Wstępne szacunki VŠT na lata 2020-2029, eksploatacja elektrociepłowni w Wilnie i dwóch dodatkowych kotłów na biopaliwa może obniżyć cenę ciepła dla mieszkańców Wilna (bez VAT) o około 10%.

Według prognozy Mantasa Burokasa wzrost cen gazu potwierdza potrzebę zwiększenia wykorzystania biopaliwa w produkcji ogrzewania. Ponadto, poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej, firma przyczyniłaby się do realizacji zobowiązań środowiskowych kraju wobec Unii Europejskiej i realizacji krajowej strategii energetycznej.

Według danych VKEKK, na Litwie od 2010 r. wykorzystywanie gazu ziemnego w całości paliwa zużywanego do produkcji ciepła stale się zmniejszało. W 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.) wykorzystywanie gazu ziemnego w produkcji ciepła obniżył się o 5 punktów procentowych – z 44,5% do 39,5%, a udział biopaliwa wzrósł o 5,2 punktów procentowych – z 53,5% do 58,7 procent.

W dostarczanej do produkcji ciepła biomasie w Wilnie liczba ta jest najmniejsza w porównaniu z innymi dostawcami centralizowanego ogrzewania w dużych miastach na Litwie.