W Wilnie powstanie 7 modułowych przedszkoli

Samorząd stołeczny podpisał umowę o budowę modułowych przedszkoli – w przyszłym roku w stolicy zostanie wybudowanych aż 7 przebudówek już istniejących przedszkoli, do których będą uczęszczać około 900 dzieci. Modułowe przedszkola zostaną zbudowane przez 3 firmy, które wygrały przetarg: „Litcon”, „Kriautė” i „Irdaiva”.

Nowe przedszkola modułowe zostaną zbudowane tam, gdzie obecnie brakuje miejsc: przedszkole „Pasaka” (ul. Žirmūnų 110, Żyrmuny.), „Gabijėlė” (ul. Gabijos 1, Poszyłajcie.), „Vandenis” (ul. P. Žadeikos 14A, Fabianiszki), „Atžalėlės” (ul. Antakalnio 74, Antokol) „Gintarėlis” (ul. Didlaukio 35 Baltupiai) „Strazdelis” (ul. I. Šimulionio 14 Karolinki) i „Medynėlis” (ul. A.P. Kavoliuko 5, Karolinki).

W dwupiętrowych budynkach 800 m/kw będą sporządzone miejsca do przebierania się i przechowywania rzeczy, gier, sypialnie, jadalnia, pomieszczenia sanitarne. Po zbudowaniu modułowych przedszkoli planowane jest uporządkowanie terenów przedszkoli – wybudowanie altanki, placów zabaw, ścieżek itp.

W każdym z modułowych przedszkoli zaplanowano po 6 grup liczących po 15-17 dzieci. 3 grupy będą przeznaczone dla dzieci do 3 roku życia, kolejne 3 – dla starszych dzieci.
Zwycięskie firmy będą musiały przygotować projekty techniczne dla żłobków modułowych i uzyskać dokumenty budowlane w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy. Szacuje się, że budowa modułowej szkółki potrwa od 2 do 4 miesięcy.

W styczniu w dzelnicy Santaryszki zostało otwarte jedno w pierwszych na Litwie przedszkoli modułowych o obszarze około 350 m/kw. Do przedszkola „Mini darželiai“ uczęszczają 4 grupy (60 dzieci).

Szacuje się, że budowa przedszkoli będzie kosztowała około 7,3 mln euro.

W początku kadencji (2015 r.) Samorząd zbudował 5 nowych przedszkoli (950 nowych miejsc). W przyszłym roku zostanie wybudowanych 7 modułowych przebudówek, a do 2019 r. planowane jest wybudowanie 4 całkowicie nowych przedszkoli– w Werkach, Poszyłajciach i w Zameczku, które będzie uczęszczać 880 dzieci. W ciągu obecnej kadencji takim sposobem stworzono ok. 2700 miejsc w nowych przedszkolach.

mod2