Dla prężnie rozwijającego się Wilna zaplanowano rosnący budżet – 583.2 mln euro

Dziś Samorząd miasta Wilna zaczyna rozważać jedną z najważniejszych kwestii w tym roku – rosnący budżet miasta. Planowane zwiększenie budżetu na Wilno na przyszły rok ma wzrosnąć o 552,0 mln. Eur (o 17,6% więcej), asygnacje – 583,2 mln. Eur (o 14,2% więcej).

390,9 mln. Euro planowanych jest na niezależne funkcje Samorządu (o 16,5% więcej w poprzednim roku). Docelowe dotacje mają wynieść 158,7 mln. Euro, a fundusze Unii Europejskiej – 2,4 mln. Euro. Niewątpliwie w ciągu roku budżet stolicy zostanie uzupełniony dotacjami z budżetu państwa i wsparcia UE.

„W tegorocznym budżecie ustaliłem kilka bardzo wyraźnych priorytetów. Przede wszystkim to inicjatywy w zakresie inwestycji edukacyjnych i jakości edukacji, które umożliwią naszym dzieciom lepszą przyszłość. Po drugie, szybsze usprawnienia infrastruktury – to nie tylko przestrzenie publiczne, chodniki i trasy rowerowe, ulice, nowe autobusy, ale także oświetlenie miejskie. Moim celem jest, aby Wilno stało się najjaśniejszą stolicą północnej Europy w ciągu kilku lat. Po trzecie, duże projekty, takie jak Basen Narodowy w Leszczyniakach i budowa kolejnego basenu w Fabianiszkach, a także przygotowania do Stadionu Narodowego w Szeszkinie i Narodowej Sali koncertowej na Górze Bouffałowa. A także wdrażanie innowacji miejskich i technologii smart we wszystkich sferach“ – priorytety wymienia mer Wilna Remigijus Šimašius.

W tym roku budżet zwraca szczególną uwagę na potrzeby edukacyjne i inicjatywy, które poprawią jakość edukacji, a także renowację szkół i przedszkoli, budowę nowych placówek oświatowych oraz tworzenie nowych miejsc w przedszkolach budując przedszkola modułowe, na które przeznaczono 271,7 mln. Euro. Planowane są 900 miejsc w istniejących przedszkolach za pomocą przebudówek, a kolejne 1120 nowych miejsc zostanie utworzonych po budowie 4 nowych przedszkoli na ul. Žemynos 2c, Bajorų kelias 10, ul. Pajautos/Karaliaučiaus oraz I.Kanto/Karaliaučiaus.

W 2018 r. Samorząd zapłaci dodatkowe 150 Euro wychowawcom oraz 100 Euro nauczycielom w przedszkolach (w poprzednim roku było na to przeznaczone 1,8 mln. Euro).

Zaplanowano wzrost inwestycji w Wilno aż do 65 mln. Euro. Ponadto budżet przez cały rok będzie uzupełniany o dotacje z budżetu państwa i funduszy UE. Priorytetowymi projektami inwestycyjnymi Wilna w tym roku są: modernizacja szkół i przedszkoli, budowa nowych szkół, budowa dwóch nowych basenów, budowa sal sportowych przy szkołach, aranżacja linii brzegowej Wilii i Wilenki oraz rozwój ekologicznego transportu miejskiego.

W tym roku planuje się przeznaczyć 132,7 mln. Euro na rozwój ulic, budowę „żwirówek”, uporządkowanie chodników dla pieszych i tras rowerowych, budowę nowych placów zabaw, program „sąsiedztwa”, uporządkowanie miejskie, transport miejski, mobilność i bezpieczeństwo ruchu, rozwój infrastruktury miejskiej.

A żeby miasto było bardziej bezpieczne, jasne i wygodne, w 2018 r. powstanie 35 km nowych tras rowerowych, zostaną zainstalowane nowe podziemne kontenery na odpady, 130 nowych kamer monitoringu w mieście, nowoczesne oświetlenie uliczne (w parku Vingis, na Lipówce,  ul. Vileišio, Chodkevičiaus, ul. Łukiskiej, T. Kościuszki oraz na 62 przejściach dla pieszych zostanie zamontowane oświetlenie kierunkowe).

W 2018 r. Kontynuuje się odnowę transportu miejskiego: do nowych 250 autobusów w parku autobusowym dołączy 41 nowych trolejbusów, uporządkowanie dodatkowych 3 km linii przeznaczeonych tylko dla transportu publicznego (pasy A), nowe 3 parkingi programu ‘Park&Ride”. Również zostaną zaktualizowane aplikacje „m.Ticket” oraz „m.Parking”.

W tym roku na rozwój miasta przeznaczono 2,9 mln. Euro. Priorytety – zmiana ogólnego planu miasta, program ożywienia Starego Miasta, organizacja konkursów architektonicznych, nowe programy „Tworzę Wilno” (Kuriu Vilnių) oraz program „sąsiedztwa”.

Planowane jest przeznaczenie 22,2% więcej środków niż poprzednio z budżetu miasta na zabezpieczenie społeczne – 56,8 mln. Euro. W tym roku planowane jest zwiększenie wynagrodzeń pracowników społecznych i lekarzy rodzinnych. Samorząd zaproponował przeznaczyć dodatkowe fundusze dla „koszyczka pacjentów”, który składa się ze stałej części przypisanych do przychodni/szpitali pacjentów, a część zmienna będzie zależeć od świadczonych dodatkowych usług. Samorząd może mieć wpływ na przeznaczoną część na pacjentów, zwiększając tą część o około jedną trzecią. Szacuje się, że na podniesienie wynagrodzenia lekarzom rodzinnym, pediatrom, terapeutom oraz pielęgniarkom będzie przeznaczonych około 4 mln. Euro z budżetu miasta.

Najwyższe dochody do budżetu w tym roku przewidziane są z podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM) – 289,2 mln. Eur (18,5% więcej niż w poprzednim roku). Z podaku od nieruchomości (ziemia oraz inna nieruchomość) szacuje się, że zbierze się około 43 mln. Eur. Samorząd planuje wprowadzić co najmniej dodatkowych 50% umów o wynajem nieruchomości niż dotychczas, aby zobligować właścicieli do legalizacji nieruchomości w mieście, oraz by coraz więcej „bezpańskich” nieruchomości było uznawanych za własność Samorządu.

Budżet jest ponownie zwracany mieszkańcom miasta – od początku kadencji aż po chwilę obecną planowana jest dalsza redukcja długu miasta. W 2018 r. planowane jest pokrycie ok. 36,8 mln. Euro zadłużenia restrukturyzowanego bankom, a na zadłużenia za różne usługi i prace planowane jest przeznaczyć ponad 28 mln. Euro.

W tym roku każdy może złożyć swój projekt budżetu miasta – mieszkańcy miasta mogą przedstawiać swoje sugestie, gdy tylko Samorząd rozpocznie rozporządzać środkami na ich wykorzystanie w 2018 r.

Na stronie internetowej www.vilnius.lt/biudzetas mieszkańcy miasta mogą dodawać swoje propozycje, których wg mieszkańców najbardziej brakuje uwagi Samorządu i gdzie są bardziej potrzebne inwestycje z budżetu. Projekt sporządzony przez mieszkańców będzie później przedstawiony członkom Rady miasta.