Od 1 maja w Wilnie zmieniają się warunki zbierania i wywozu odpadów – zapłacimy mniej

Od 1 maja br. w stolicy zostanie wprowadzony nowy system zebrania i wywozu odpadów komunalnych, oraz zostanie wprowadzona nowa opłata za zebranie odpadów komunalnych. Planowane jest postawienie nowych ważonych kontenerów na odpady, aby użytkownicy zapłacili za rzeczywistą ilość odpadów. W mieście będzie także 700 podziemnych i półpodziemnych platform kontenerowych.

Szacuje się, że nowy system pozwoli mieszkańcom nie tylko dokładnie płacić za wyrzucone odpady, ale także zapłacić za usługi w wysokości 20-30% mniej. Administrowanie opłatami za przejazd, obliczenia, księgowość, kontrolę zbiórki będzie realizowane przez „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“  (SĮ „VASA”). Za pośrednictwem spółki mieszkańcy będą otrzymywać rachunki raz w roku.

Będzie taniej

Zmiany oczekiwane w maju rozpoczną się już wkrótce: najpierw kontenery na odpady komunalne zostaną specjalnie oznakowane, w razie potrzeby –  zastąpione nowymi. Po podzieleniu miasta na 5 stref dzielnicowych zbiórki odpadów komunalnych i usługowych, prawo do zbierania odpadów komunalnych w konkretnej strefie będzie ograniczone do tylko jednego przewoźnika odpadów, wybranego zgodnie z procedurą ustanowioną w Ustawie o przetargach publicznych.

Zostanie wprowadzona opłata do zbierania i utylizacji odpadów komunalnych, a opłata ta zastąpi aktualny system taryfowy, w którym wszystkie podatki były płacone przewoźnikom odpadów.

Stała część opłaty jest taka sama dla wszystkich kategorii nieruchomości (0,2907 Eur/m kw. rocznie), ustalana jest zgodnie z podlegającym opodatkowaniu obszarem nieruchomości.

Zmienna część opłaty (Eur/m kw. rocznie) zależy od wskaźnika normy mieszanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z nową procedurą przewoźnicy zmieszanych odpadów komunalnych zawrą umowy bezpośrednio z Samorządem, a nie z mieszkańcami, a zatem powiadomienia o płatności będą odbierane przez właścicieli odpadów spoza administratora budynku lub wspólnoty, a także bezpośrednio ze spółki „VASA”.

Szacuje się, że roczna opłata za domy wielomieszkaniowe wyniesie 0,7766 Eur/m kw. za budynek bez mieszanego systemu utylizacji odpadów komunalnych i 0,9133 Eur / m kw. za budynek z mieszanym systemem utylizacji odpadów komunalnych. Obliczenia mają zostać dostosowane zgodnie z najnowszymi danymi z Rejestru Nieruchomości.

Nowe kontenery

Z kolei Samorząd będzie zachęcać mieszkańców do segregacji mieszanych odpadów komunalnych. W latach 2018-2019 planuje się postawić w mieście ponad 700 podziemnych i półpodziemnych platform kontenerowych, które będą zawierać pojemniki na oddzielne rodzaje odpadów, w tym odpady biodegradowalne (żywność). W sumie ma być nowo wybudowanych całkowicie ponad 2900 podziemnych i półpodziemnych kontenerów.

Oznaczane będą i nowe, i stare kontenery. Oznakowanie jest niezbędne do wprowadzenia opłaty, biorąc pod uwagę liczbę podniesień kontenerów w ramach przygotowań do każdego ważenia kontenera podczas pracy. Kontenery oznaczone będą numerem identyfikacyjnym lub plastikowymi czipami. Mieszkańcy będą musieli wypchnąć kontenery z prywatnych terytoriów zgodnie z grafikiem wywozu, bez względu na to, czy są one wypełnione, czy puste.

Mieszkańcom wystarczy dowiedzieć się, że po wejściu w życie nowej opłaty nie będą wymagane żadne nowe umowy na wywóz odpadów komunalnych ani u przewoźników odpadów, ani u „VASA”. Wszystkim, którzy są odpowiedzialni za realizację opłaty będą powiadomieni o płatności, a pierwsze powiadomienia zostaną wysłane w maju 2018 r. W przyszłym roku deklaracje podatkowe będą wysyłane raz w roku, do 31 marca.