Wilnianie są proszeni o sprawdzenie, czy nie przepłacają za utylizację odpadów

Samorząd miasta Wilna zachęca mieszkańców Wilna do sprawdzenia, czy nie przepłacają za usługi utylizacji odpadów. Wyjaśniono, że taryfy za gospodarowanie odpadami stosowane przez niektórych mieszkańców bloków mieszkalnych przekraczają ustalone limity, a Samorząd może wyjaśnić takie działania zarządców i wspólnot mieszkaniowych tylko za pomocą samych mieszkańców Wilna.

W styczniu do Samorządu zwróciła się mieszkanka ul. Jeleni (Zwierzyniec) z pytaniem o opłatę od odpadów, która wynosiła 0,449915 Euro za metr kwadratowy bez VAT miesięcznie. Po tym, jak Samorząd zwrócił się do firmy obliczającej opłatę, została ona obniżona pięciokrotnie – do 0,09 Euro m/kw bez VAT miesięcznie.

„Opłata za utylizację odpadów nie może przekraczać maksymalnego limitu, ustalonego na sumę 0,09 Eur m/kw, zgodnie z decyzją Rady miasta Wilno z miesiąca maja 2016 r. Niestety, zgodnie z obecną procedurą Samorząd nie ma prawa regulować umów dwustronnych z przewoźnikami odpadów. W ten sposób możemy zidentyfikować tylko konkretne przypadki nadużyć, jeśli mieszkańce miasta poinformują Samorząd. Dlatego namawiamy mieszkańców, którzy kwestionują sumę opłaty za utylizację odpadów, nie wahajcie się i skontaktujcie z nami“ – twierdzi Valdas Juodis, kierownik ds. wdrożenia programu utylizacji odpadów.

Jeśli się wyjaśni, że taryfa przekracza maksymalną sumę, Samorząd zobowiąże przewoźników do natychmiastowego obniżenia ceny do ustalonego limitu. Niestety, Samorząd nie jest uprawniony do karania przewoźników za takie potencjalnie nieuczciwe działania.

„Postaramy się ustalić prawdziwą tendencję nadużyć i zmusimy właścicieli domów i administratorów budynków mieszkalnych do przestrzegania ustalonego porządku. Oczywiście, arbiter jest konieczny, ale od maja takie nadużycia dobiegną końca, ponieważ rachunki zostaną wydane przez spółkę komunalną i nie zostanie żadnych pośredników“ –  mówi V. Juodis.

Od maja br. obecny system zbiórki i transportu odpadów w Wilnie zostanie zmieniony. Przewoźnicy odpadów zawrą umowy bezpośrednio ze Samorządem, a nie z mieszkańcami, dlatego mieszkańcy otrzymają powiadomienia o płatności od spółki przy Samorządzie „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Faktury będą wysyłane mieszkańcom raz w roku.

Szacuje się, że nowy system pozwoli nie tylko dokładniej płacić za utylizację odpadów, ale także pozwoli uczciwie płacącym obywatelom płacić za usługi związane z odpadami średnio o 20-30% mniej.

Przepłacasz za utylizację odpadów? Napisz – valdas.juodis@vilnius.lt.