Nowy system utylizacji odpadów w Wilnie. Co musisz wiedzieć

Jakie zmiany w systemie utylizacji odpadów komunalnych czekają mieszkańców Wilna w 2018 roku?

Od 1 maja 2018 Rada Samorządu miasta Wilna postanowiła wprowadzić lokalną opłatę za zbiórkę odpadów komunalnych oraz ich utylizacji od właścicieli odpadów.

Od tego dnia w Wilnie zostanie wdrożony nowy system zbiórki oraz transportu odpadów komunalnych:

W 5 samorządowych strefach zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych tylko jeden,  wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przewoźnik odpadów.

Wprowadzona zostanie dwuczłonowa opłata za zbiórkę i przetwarzanie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów, która zastąpi obecnie działający system taryfowy, w którym opłata jest uiszczana przewoźnikom odpadów.

Akty prawne oraz dodatkowa informacja: http://www.vilnius.lt/lit/teises_aktai/895 oraz www.e-tar.lt.

Kiedy i w jaki sposób wygaśnie istniejący system utylizacji odpadów?

Po wejściu w życie nowego systemu opłaty, wszystkie umowy posiadaczy odpadów na zbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych stracą ważność, ale nowe umowy na odbiór i transport odpadów nie będą wymagane ani od przewoźników odpadów, ani od „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ („VASA“).

WAŻNE! W przypadku powiadomień o opłatę lub fakturach obecni przewoźnicy będą musieli poinformować klientów o wygasłych umowach z komunalnymi przwoźnikami odpadów. Posiadacze odpadów (klienci) będą musieli rozliczyć się z dotychczasowym przewoźnikiem wg ważnych umów o świadczonych usługach przed wprowadzeniem nowego systemu opłaty.

Pierwsze powiadomienia o płatności (płatnikom) zostaną przesłane w maju 2018 roku. W przyszłym roku powiadomienia o opłacie będą wysyłane raz w roku, do 31 marca.

Kto obliczy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszanymi i z kim muszę się skontaktować, jeśli zauważę błąd w powiadomieniu o opłacie?

Za zarządzanie opłatami, ich obliczanie, księgowość i kontrolę zbiórek będzie odpowiedzialna spółka „VASA“.

Więcej informacji: www.sivasa.lt.

Jakie są zalety usług jednego przewoźnika na jednym obszarze?

Po przypisaniu przewoźnika odpadów do każdego obszaru usług sytuacje konfliktowe staną się rzadsze, limit odpowiedzialności będzie klarowny, zmniejszy się hałas ciężarówek, zostanie zmniejszone zanieczyszczenie środowiska, zmniejszy się obciążenie ulic, poprawi się jakość życia.

Komu jest uiszczana opłata?

Opłata nie jest uiszczana przewoźnikom odpadów, lecz trafia do budżetu Samorządu. Posiadacze odpadów otrzymają powiadomienia o płatności od administratora budynku lub wspólnoty oraz bezpośrednio od administratora opłaty – spółki „VASA“. Wszystkie możliwe metody płatności oraz warunki opłaty zostaną wskazane w powiadomieniach o płatności.

Do czego będą wykorzystane zebrane środki?

Od 1 maja do opłaty wliczana jest nie tylko część za zbiórkę odpadów, ale też za cały system utylizacji odpadów,  a zebrane opłaty będą wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Uiszczając lokalną opłatę, mieszkańcy płacą także za czystsze środowisko w domach, za czystszą wodę i powietrze.

Ze zebranych środków planowana jest eksploatacja składowisk odpadów, zamykanie starych składowisk, promocja sortowania odpadów, eksploatacja mechanicznych urządzeń biologicznego przetwarzania odpadów, ekspolatacja miejscowych składowisk odpadów (nieuznawanych za niebezpieczne) w Wilnie oraz ekspoatacja dużych składowisk odpadów i inne prace gospodarowania odpadami.

W jaki sposób będzie obliczana opłata?

Opłata będzie się składała ze stałych i zmiennych części.

Lokalna opłata dwuczłonowa jest ustalana wszystkim właścicielom odpadów komunalnych w stolicy, na terenie Samorządu, zgodnie z kategoriami nieruchomości.

Stała część opłaty jest taka sama wszystkim kategoriom nieruchomości oraz określana jest przez podlegającą opodatkowaniu powierzchnię danej nieruchomości.

Zmienna część opłaty (Euro na metr kwadratowy rocznie) zależy od wskaźnika mieszanych odpadów komunalnych i różni się w zależności od kategorii nieruchomości.

W jaki sposób zostanie opodatkowana nieruchomość różnych kategorii?

Jeśli posiadacz odpadów ma obowiązek zapłacić za więcej niż jeden obiekt nieruchomości podlegający opodatkowaniu, jeden egzemplarz powiadomienia o płatności zostanie wysłany na adres zadeklarowanego stałego miejsca zamieszkania klienta (jeżeli płatnikiem jest osoba fizyczna) lub na adres rejestracyjny siedziby, jeśli płatnikiem jest osoba prawna.

Jak często zostaną wysłane powiadomienia o płatności za mieszane odpady komunalne?

Zobowiązanie do opłaty jest wysyłane płatnikowi raz w roku. W powiadomieniu o płatności podana zostanie oszacowana kwota do zapłacenia za cały okres rozliczeniowy (rok kalendarzowy) w podziale na kwartalne płatności. Opłatę należy uiścić według wyboru samego płatnika (za kwartał lub pełny okres rozliczeniowy).

Pełna informacja: www.sivasa.lt.