Odnowa placówek oświatowych – przeznaczono ponad 16 milionów Euro

Część szkół stołecznych rozpoczną kolejny rok szkolny odnowione i bardziej nowoczesne – Samorząd stołeczny w programie inwestycyjnym roku 2018 planuje przeznaczyć ponad 16 mln. Euro na budowę oraz renowację placówek oświatowych. Prace rozpoczną się już latem tego roku.

„W Wilnie mieszka najwięcej dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w całym kraju, ale niektóre placówki dotychczas nie mogą im zapewnić adekwatnych warunków do nauki. Moim celem jest modernizacja wszystkich przedszkoli oraz szkół. Cel ten osiągniemy w ciągu najbliższych kilka lat” – podkreśla mer Wilna Remigijus Šimašius.

Samorząd miasta Wilna pracuje obecnie nad 6 inwestycyjnymi projektami odnowy. Jednym z nich jest projekt modernizacji nagradzanego każdego roku za najlepsze osiągnięcia Liceum Wileńskiego.  Odnowiona zostanie również Progimnazjum im. Simonasa Daukantasa, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Szkoła Ateities, Progimnazjum im. Jonasa Basanavičiusa oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.

„Ze względu na rosnącą liczbę małych mieszkańców stolicy, musimy podjąć kardynalne środki i rozszerzyć istniejące budynki, w ten sposób dostosowując się rozwijającego się Wilna. Dlatego w tym roku zwróciliśmy szczególną uwagę na poprawę infrastruktury i środowiska placówek oświatowych.  Zaplanowaliśmy oraz już rozpoczęliśmy serię projektów inwestycyjnych, które pomogą małym mieszkańcom stworzyć bardziej sprzyjające warunki do nauki „ – sytuację odnowy placówek oświatowych skomentowała zastępca mera Edita Tamošiūnaitė.

W chwili obecnej są planowane przebudówki Progimnazjum w Balsiai oraz Gimnazjum Gabijos, budowa szkoły w Zameczku. Projektowane są nowe przedszkola w Zameczku i Poszyłajciach, ruszyła budowa przebudówek modułowych przy 6 przedszkolach.

Już tym latem prace modernizacyjne finansowane przez UE i Samorząd rozpoczną się pełną parą w Szkole im. Aleksandra Puszkina, Progimnazjum im. Zygmunta Augusta, Szkole w Leszczyniakach oraz w Liceum Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina.

Zostaną odnowione 10 progimnazjum: w Baltupiai, „Genio”, w Jerozolimce, im. Antanasa Vienuolisa, im. Emilii Plater, im. Jonasa Basanavičiusa, im. Simonasa Stanevičiusa, „Spindulio” oraz Žemynos, Progimnazjum oraz Gimnazjum im. Sofii Kowalewskiej, Gimnazja im. Jonasa Basanavičiusa, Salomei Nėris oraz Žemynos.

Zostaną wyremontowane klasy, aule oraz sale gimnastyczne, przeprowadzone zostaną drobne naprawy – wymiana okien,  urządzeń sanitarnych, renowacja ścian. Zostaną odnowione kabinety informatyczne, czytelnie, aule, sale gimnastyczne, korytarze i kabinety muzyki. Zostaną również urządzone pomieszczenia rekreacyjne, zakupione nowe ławki, meble oraz wyremontowane stołówki.

W celu promocji wszechstronnego rozwijania się uczniów w szkołach pojawią się stoły do gry szachów lub w warcaby, zakupione nowe instrumenty muzyczne, interaktywne tablice „SMART“, drukarki 3D oraz oprogramowanie do prac 3D.

Niezbędne sprzęty oraz typ remontu zostały wybrane przez same placówki, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz aktualny stan budynków szkolnych. Po odnowie szkół uczniowie będą mogli twórczo korzystać z zasobów, a także wygodnie, zarówno samodzielnie, jak i w grupach, uczyć się oraz realizować przeróżne projekty.

Na prace zostało przydzielonych 5,5 mln. Euro ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie niezbędnych prac w 18 szkołach oraz na zakup nowoczesnego sprzętu, który poprawi jakość nauczania.

W tym roku Departament ds. Oświaty, Kultury i Sportu Samorządu miasta Wilna dodatkowo przeznaczyła 4,5 mln. Euro na naprawy awaryjne.