W stolicy ruszyły wiosenne prace – w tym roku miasto zmieni się nie do poznania

Ambitny program poprawy środowiska mieszkańców Wilna, który rozpoczął się dwa lata temu, jest realizowany i w tym roku. Samorząd temu przeznacza dużo wysiłku oraz środków – jedynie na prace odnowy podwórek przeznaczono w tym roku 2 mln. Euro. Prace rozpoczną się już w środku kwietnia w dzielnicach, w których mieszka największa liczba osób.

„Wdrożony dwa lata temu program poprawy środowiska okazał się sukcesem. W tym roku odremontujemy około 350 wjazdów do podwórek, zbudujemy 20 kilometrów nowych chodników, wyasfaltujemy nawet 80 km dróg „ – mówi mer Remigijus Šimašius.

Po ocenie obecnej sytuacji podwórek w całym mieście, najpierw zostaną odremontowane podwórka w najgorszym stanie i z których korzysta znaczna liczba mieszkańców Wilna. Zostaną one uporządkowane uwzględniając prośby mieszkańców. Planuje się, że pierwsze prace uporządkowania wjazdów do podwórek rozpoczną się w czerwcu w Żyrmunach, Poszyłajciach, na Rossie, w Zwierzyńcu, Ponarach.

W połowie kwietnia rozpoczną się coroczne wiosenne asfaltowanie dróg. W różnych dzielnicach stołecznych planowane jest uporządkowanie ok. 80 km ulic, z których 10 km są „żwirówkami“. W ciągu tej kadencji asfaltowaniu ulic poświeca się szczególną uwagę, a w ciągu roku są asfaltowane tyle ulic, ile w ciągu poprzedniej kadencji.

Samorząd opracował bardzo konkretny i przejrzysty system, dlatego najpierw zostaną uporządkowane ulice, z których korzysta największa liczba osób oraz które nie są w stanie zadowalającym. Na program poprawy środowiska w tym roku przeznaczono ponad 16 mln. Euro.

Dwa lata temu w stolicy po długiej przerwie rozpoczęto budowę nowych chodników oraz remont już zbudowanych. Po otrzymaniu pozytywnych opinii, w tym roku zostanie zbudowanych 20 km nowych chodników w Starym Mieście, Sznipiszkach, Grygiszkach, na Zwierzyńcu, w Żyrmunach, Wilczej Łapie, Werkach, Antokolu, Poszyłajciach, Karolinkach, Leszczyniakach, Justyniszkach, Naujininkach, na Rossie. Po obradach z lokalną społecznością chodniki zostaną zbudowane w miejscach, gdzie mieszka duża liczba osób, gdzie chodników dotychcasz najbardziej brakowało, koło przystanków transportu publicznego, szkół, przejść dla pieszych. Również zostanie odnowionych 16 km chodników w stanie niezadowalającym we wszystkich dzielnicach Wilna. Na remont oraz budowę chodników w tym roku przeznaczono 900 tyś. Euro.

W tym roku Samorząd planuje zbudować prawie trzykrotnie więcej ścieżek rowerowych niż w ubiegłym roku – do 30 km. Na Starej Drodze w Zameczku będzie zbudowana ścieżka rowerowa oraz chodnik o długości prawie 1 km. Zostanie on połączony z końcowym etapem projektowania ponad 5 km długości wysokiej jakości ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż ulicy Narbutta, który łączy Zameczek z Prospektem Konstytucji. Prace zaplanowano tutaj w drugiej połowie roku. W tym roku zostanie ukończona budowa ścieżek rowerowych oraz chodników na Prospekcie Wolności, zostanie zbudowane połączenie wdłuż ul. Asanavičiūtės. Zostaną odremontowane ścieżki rowerowe na ul. Kairėnų i Santaros, wzdłuż brzegu Wilenki, odnowiona droga w kierunku Zielonych Jezior, oznaczone ścieżki rowerowe na ul. Nowogrodzkiej oraz Kiejstuta.

W tym roku planowana jest budowa nowej ścieżki rowerowej o długości 1,5 km w Żyrmunach – pomiędzy ul. Kareivių oraz mostem „Šilas“, planowane jest połączenie ul. Žirmūnų z ulubioną ścieżką rowerową „EuroVelo“ wzdłuż Wilenki. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowy nowych świeżek rowerowych wdłuż brzegu Wilenki, koło ul. Linkmenų, pomiędzy ulicami Oza i Rzecznej. Już wkrótce zostaną zakończone prace projektu szlaków wzdłuż ulic Grunwaldzkiej oraz Rinktinės, a także na ul. Širvintų, Giedraičių oraz Fino.

W ciągu dwóch lat realizowania programu poprawy środowiska wyasfaltowanych zostało ok. 88 km ulic (w 2016 r. – 34 km, 2017 – 54 km), z nich 18 km „żwirkówek” (w 2016 r. – 8 km, 2017 – 10 km), odremontowanych ok. 700 (w 2016 r. – 440 wjazdów do podwórek, w 2017 – 260), zbudowano ok. 14 km (w 2016 r. – 9 km, 2017 – 5 km) nowych chodników, odremontowano ok. 12 km wcześniej zbudowanych.

Możesz zobaczyć na mapie interaktywnej, gdzie zostaną przeprowadzone prace odnowy: http://bit.ly/interaktyvusvilnius