Wilno zwiększyło wypłaty medykom o 20%

Wilno, jako jedyne miasto na Litwie stara się zachęcić lekarzy, by ci pozostali na ojczyźnie, dlatego przeznacza dodatkowe środki z budżetu na podwyżkę wypłat lekarzy rodzinnych, pediatrów, terapeutów i im towarzyszącym pielęgniarkom. Rada stołeczna przyjęła dziś decyzję o poprawieniu warunków pracownikom, którzy na co dzień pracują w dziedzinie zdrowia zwiększając im wypłatę od 1 maja o 20%. Ogółem rocznie na wypłaty planowane jest przeznaczenie do 4 milionów Euro.

„To, czego nie wykonuje Ministerstwo Ochrony Zdrowia, musi wykonać Samorząd, ale nie mamy powodów się niepokoić – polepszamy jakość placówek zdrowotnych i to jest tylko pierwszy krok w celu zapewnienia mieszkańcom Wilna lepszej jakości usług medycznych: mniejsze kolejki oraz więcej czasu każdemu pacjentowi” – twierdzi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Do tej pory wdrożony system dofinansowania przez państwo nie motywował lekarzy rodzinnych, ponieważ stale przyjmowali nieadekwatną ilość pacjentów i doświadczali dużego obciążenia za stosunkowo niskie wynagrodzenie. Finansowanie Ministerstwa Ochrony Zdrowia jest bardzo niskie –  od 22,76 Euro za pacjenta rocznie oraz osoby w wieku produktywnym i do 110,9 Euro za dziecka. Inną częścią finansowania jest dofinansowanie z funduszy Ubezpieczenia Zdrowia (PSDF) na usługi motywacyjne, programy profilaktyczne i dobre wyniki w pracy.

Samorząd Wilna postanowił wpłynąć na sumę, która zazwyczaj jest przyznaczana za pacjentów poprzez zwiększenie jej o jedną trzecią. Na zwiększenie wypłat medykom potrzebne jest do 4 milionów Euro rocznie, ale wypłaty lekarzy i pielęgniarek zostaną zwiększone do 20% i to jest pierwszy krok do zatrzymania emigracji specjalistów do innych regionów lub zagranicę.

Wg zastępcy mera Gintautasa Paluckasa to Samorząd rozwiązuje problemy lekarzy rodzinnych, takie jak długi czas oczekiwania na konsultację lekarza rodzinnego, krótki czas konsultacji, duże obciążenie lekarzy, niedostateczne dofinansowanie ich usług oraz brak pracowników służby zdrowia.

Co najmniej 85% funduszy przyznawanych z Samorządu zostanie skierowanych na zwiększenie wynagrodzeń lub utworzenie nowych stanowisk na lekarza rodzinnego, a nie więcej niż 15% zostanie skierowanych na inne cele, które poprawią warunki pracy, skrócą czas oczekiwania i przedłużą czas konsultacji z pacjentami.